Van Leek noar Stad

Afbeelding
Ik proat plat
Op de een of andere menier het Leek al joaren, ja, meer as n eeuw, zörgen over de verbiending met Stad. Niet dat ze der niet kommen kinnen, och man, met de auto zit je zo op de A7 en dan ben je der ien n poep en n scheet. En met de bus is t ok niet zo’n probleem, je kinnen op alle momenten van e dag en vanof allerlei vertrekplakken ienstappen en ze brengen je te plak.
t Zit hem meer ien de biezundere verbiendings. Kiek, vroege was er de Postkoets. Mor die dee Leek niet aan. De route van Stad noar Lemmer ging Noordeleker. As je met n koets wollen, dan mos je der zulf een hemmen. t Wer Jonkheer van Panhuus en zien femilie fatoal, zij verdronken ien e buurt van Hoogkerk.
Over t wotter ging t wel. Vanuut Leek vertrokken der genog boten noar Stad en verder, ja, t was zulfs zo dat er kustvoarders noar de Oostzee gingen. Ze vertrokken van de Schreiershoek woar met troanen ofscheid nommen wer van de bemanning.
Toch bleef Leek zuken noar betere verbiendings. Ien 1913 kwam de tramlijn van Stad noar Drachten. Dat was pas n verbetering, n echte personentrein woar je rechtstreeks met reizen konden. Stopte midden ien t dörp. Kon niet beter. Mor ja, de route was meschien niet zo gelukkeg kozen, dwars deur t centrum, fietsers kwammen met e banden ien e rails der bennen hiel wat mensen op die manier tegen de vlakte goan. Ooit ploempte de locomotief van de tram zulfs ien t Leekster Hoofddiep. Ree deur terwiel dat de brug openston! Ien 1948 hielden ze op met personenvervoer, busdiensten hadden et overnommen, dat ging sneller as die tram die dwars deur alle dörpen hin mos.
Ien de negenteger joaren van de vurrege eeuw har de gemeente Leek bedocht dat er n nije woonwiek kommen mos ien t gebied Oostindië. Doar wadden n barg mensen niet bliede met en doarom har de gemeente ien t verkoopverhoal n prachteg idee leit. Veur de ontsluting noar Stad zol der n Lightrailverbiending kommen. Dizze verbiending zollen de leeksters ien n zucht ien Stad brengen. t Is er niet van kommen. Ja, de wiek wel, mor de verbiending niet. Wer te duur! En dat kon men van te veuren niet wieten vanzulf.
Op n dag stond er ien e krant n subliem idee. Der zol n fietsbuis kommen noar Stad. Twee buizen noast mekoar, as je ien de rechter noar Stad fietsten dan har je de wiend met. Doar zol n specioale luchtstroom veur zörgen. En as je weerom gingen dan har je de wiend weer met, want die luchtstroom ging ien tegengestelde richting! Een uniek idee!  Minder auto´s op e weg en ien Stad gien parkeerproblemen! Mor ja, t is weer niet lukt. Zel wel luchtfietserij west hemmen.
Leek was altied zeer veuruutstrevend woar het de Zuiderzeespoorlijn betrof. Langs et hiele grondgebied van Leek aan de A7 leit n strook grond woar die lijn overhin ken. Men wis zeker dat het gebeuren ging, de vroegere burgemeester Siepie de Jong het er ooit al n halte aanleggen loaten, doar ston ze zulf op e foto te wachten op de trein uut Amsterdam. Regeren is veuruutzien! Mor ja, t is er niet van kommen.
Toen kwam het idee van de regiotram. Der wadden minsen die der ien geleufden. Kon ok weer mooi bruukt worden as verkoopverhoal om koavels te verkopen aan particulieren en bedrieven. Tot nog toe is t er niet van kommen.
Leek is n prachtig plak om te wonen. Veul veurzienings. Prachtege omgeving. Mooie woonwieken met veul ruumte. Vlak bij de grote snelweg, zo kin je uut de voeten. Oost, West, woar je mor hin willen. Allent, die fantastische verbiending met Stad, hoe zel dat ooit worden?
 
 
 

UIT DE KRANT