IJsvereniging De Vriendschap bijeen voor jaarvergadering

Afbeelding
voorpagina groningen

GRIJPSKERK – IJsvereniging De Vriendschap organiseerde onlangs haar algemene jaarvergadering. Om 20 uur opende voorzitter J. Werners de vergadering. Er werd stilgestaan bij de coronapandemie, het overlijden van erelid Gerben de With en Alie Alserda de vrouw van oud bestuurslid Piet.


Er was speciaal aandacht voor het aftreden en herkiesbaar zijn van de bestuursleden mevrouw W. Stroobosscher en de heren P. Franx en E. Dijkema, zij werden allen onder luid applaus van de leden voor de termijn van 4 jaren weer aangenomen. Penningmeester S. v/d Kooi trad na een periode van 12 jaren af als bestuurslid en werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en flamboyante persoonlijkheid. Bart Sikkens werd door de leden aangenomen voor deze vrijgekomen functie. Na de rondvraag sloot voorzitter Werners de vergadering en daarna werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig gekletst en gesjoeld.

UIT DE KRANT

Lees ook