Eerste exemplaar congresboek Oude Riet voor wethouder Nederveen

Afbeelding
voorpagina groningen

GROOTEGAST - Op dinsdagmiddag 25 oktober kreeg wethouder Bert Nederveen het eerste exemplaar van een boek over het beekdallandschap de Oude Riet. Dit boek bevat een verslag van het congres dat Platform Oude Riet in april hield over de kansen voor waterberging, natuurontwikkeling, bedrijvigheid en recreatie in dit gebied. Op dat congres liet Nederveen weten dat hij zich sterk wilde maken voor de Oude Riet.


Deze rivier in het Westerkwartier ten noorden van de A7 is nog tamelijk onbekend, al heeft ze een rijke historie. De Oude Riet slingert van west naar oost en van zuid naar noord door het hele  Westerkwartier. Veldnamen als bever- en ottervallei verraden al dat dit rivierdal een rijke fauna (en flora) kende. Voor landbouw was het minder geschikt: deze ‘zinkput’, die water uit de hele omgeving opnam, was ook na allerlei ingrepen zo drassig dat je van ‘pol naar pol moest springen’, aldus boswachter Nico Boele van Staatsbosbeheer. In het boek doet de Tolberter geschiedschrijver Geert Hadders uit de doeken hoe de Oude Riet zich ontwikkelde van veenriviertje tot brede getijdenrivier. Bij vloed stroomde het zeewater diep het Westerkwartier in en zette tot aan Boerakker klei af. Later verdween de verbinding met zee, verzandden delen van de rivier en, in de vorige eeuw, werd de rivier gekanaliseerd.


Dat de bovenloop van de rivier zich uitstekend leent voor waterberging bleek afgelopen februari. Toen liep het zompige land tussen Dwarsdiep en de Dijkweg - gecontroleerd - onder water en ontstond een prachtig Dijkmeer (?) waar watervogels af en aan vlogen. Wat waterberging, natuurontwikkeling en recreatie aan moois kunnen opleveren, is trouwens al een paar jaar te zien in Marumerlage.


Het platform Oude Riet, waarin een aantal organisaties samenwerkt, wil deze oude stroom weer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar maken. De gemeente Westerkwartier onderschrijft dat doel, zoals te lezen valt in onder andere de Omgevingsvisie: de gemeente steunt ‘initiatieven om de Oude Riet beter zichtbaar, waarneembaar en beleefbaar te maken’. De nota ‘Visie recreatie en toerisme’ wil ‘bijzondere verhalen’ vertellen o.a. over de ‘oude waterloop Oude Riet’. En in het coalitieakkoord stellen de diverse partijen dat ze het Westerkwartier op de kaart willen zetten en noemen daarbij onder andere het stroomdallandschap.  


Bert Nederveen liet bij de in ontvangstneming van boek weten een landschapsbeleidsplan te willen schrijven om secuur vast te stellen wat we met het landschap willen. Het platform pleitte voor het invullen van ontbrekende schakels in wandel- en fietsmogelijkheden en voor aanleg van een aantal uitkijktorens in het hele beekdal. Nederveen gaf aan sympathiek te staan tegenover initiatieven van onderop en te willen adviseren en waar mogelijk te faciliteren. Belangrijk voor het Platform is brede steun te krijgen van dorpsverenigingen en andere lokale partijen. De pdf van het boek is te vinden op www.ouderiet.com onder de knop congres.

UIT DE KRANT