De Delta en Het Veenpluis vinden en benutten nieuwe talenten

Afbeelding
voorpagina groningen

Samen verder in gebouw Het Veenpluis


ZEVENHUIZEN –CBS De Delta en OBS Het Veenpluis gaan na de zomervakantie definitief samen verder. Eind vorig jaar bleek er onder ouders, personeel en directies genoeg draagvlak voor een fusie, waarna ook de gemeenteraad hiermee in stemde. De raad ging vorige week ook akkoord met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet, zodat de scholen na de zomervakantie samen kunnen starten in het gebouw van Het Veenpluis. Als voorproefje op de echte fusie doen de scholen steeds meer samen. Zo ook een gezamenlijk talentontwikkelingstraject welke vorige week werd afgerond.


Dit project werd opgezet met behulp van de kinderopvang, Sociaal Werk De Schans en KunstKwartier. ‘Zij hebben allemaal meegedacht over leuke workshops die de kinderen konden uitvoeren. Juist door samen te werken, kun je weer nieuwe onderwerpen verzinnen die de kinderen tijdens de normale schooldagen niet snel tegen zouden komen. Dit is dan ook waar wij echt voor gingen. We vinden talentontwikkeling enorm belangrijk en wilden zoveel mogelijk verschillende onderwerpen behandelen’, vertelt Gerda Lublink, directeur van CBS De Delta. Er zijn verschillende disciplines variërend van muziek, vloggen, koken, wetenschap & technologie en bewegen aan bod gekomen. ‘Bij bewegen waren er bijvoorbeeld diverse workshops, van kickboksen tot stijldansen. En de leerlingen van wetenschap & techniek hadden een stoel gebouwd van krantenpapier. Door verschillende toegepaste vouwtechnieken kon je hier echt op zitten. De kinderen krijgen op deze manier de kans om nieuwe talenten te ontdekken. Het is leuk om iets te kiezen waar je nog helemaal geen kennis van hebt. Op deze manier kom je erachter wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dit sluit aan bij onze visie, dat ontwikkeling verder gaat dan alleen taal en rekenen. Dit alles is mogelijk gemaakt door de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) financiering.’ Het traject heeft zo’n zes weken geduurd en is afgelopen donderdag 21 april succesvol afgesloten door de 75 leerlingen van beide scholen en de kinderopvang. De laatste workshops zijn gehouden en de kinderen lieten een eindpresentatie zien aan de ouders. ‘De kinderen die hun talent vonden bij het koken hadden hapjes gemaakt en de kinderen die het vloggen erg leuk vonden hebben het hele traject op beeld vastgelegd en laten zien. Voor ons was dit een succesvolle pilot. We willen dit dan ook graag na de zomervakantie samen voortzetten.’


Investeringskrediet


En dat gaan ze doen in één gebouw. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel om een investeringskrediet van dik 365.000 euro om het gebouw van Het Veenpluis uit te kunnen breiden. Met dit bedrag worden er vier extra tijdelijke lokalen gerealiseerd. Vooral dit tijdelijke karakter van de lokalen waren een punt van zorg voor de raadsleden. Onder andere de CDA bleef erop hameren dat de kwaliteit van het onderwijs er niet onder mocht lijden. Ook VZ Westerkwartier zag eerst weinig in deze lokalen, maar nam een kijkje in De Wilp waar ook met zulke lokalen de school is uitgebreid en draaide bij. Het is de bedoeling dat de scholen zeven tot tien jaar op de locatie van Het Veenpluis door kunnen nu. Uiteindelijk moet er nieuwbouw worden gerealiseerd in het dorp om een Integraal Kindcentrum te realiseren.


De ChristenUnie zette succesvol in op een afschrijvingstermijn van tien jaar voor de tijdelijke lokalen. ‘Deze huisvesting is geschikt om tien jaar te gebruiken’, aldus Arina Havinga, ‘en dat lijkt ons een realistische termijn. Hierdoor drukt er elk jaar een minder groot bedrag aan afschrijving op de algemene middelen. Mocht er toch eerder nieuwbouw worden gerealiseerd, dan kan de versnelde afschrijving dan uit de incidentele middelen bekostigd worden en die zijn een stuk minder schaars dan algemene middelen.’ Ook GroenLinks en VZ gingen mee in dit voorstel, waardoor het 20 tegen 13 werd aangenomen. Overigens stelde de raad ook direct een investeringskrediet van 75.000 euro beschikbaar voor het nemen van maatregelen om een verkeersveilige schoolomgeving te realiseren.

UIT DE KRANT