Raadskandidaten zijn het in Visvliet eens: ‘Het moet beter’

Afbeelding
voorpagina groningen

VISVLIET - De traditie in stand houdend, heeft Plaatselijk Belang Visvliet vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een debatavond in het dorpshuis ‘het Bartoleshûs’ gehouden. De opkomst was redelijk te noemen. Ook deze keer werden de verschillende raadskandidaten door gespreksleider Vladimir Bartelds stevig aan de tand gevoeld.


Tineke Gutman zette namens Plaatselijk Belang Visvliet de grote lijn van deze avond uiteen. ‘Alle negen politieke partijen waren vertegenwoordigd. Na een introductierondje van de kandidaten, waarbij Klaas Wybo v.d. Hoek (Groen Links) opmerkte dat verder alleen in Visvliet een debat was georganiseerd, kondigde Vladimir de thema’s woningbouw, duurzaamheid, gaswinning/opslag en energietransitie aan. Geconstateerd werd dat de partijen in grote lijnen dezelfde opvatting hebben en dat het verschil in de nuance zit. Zo was iedereen het erover eens dat er de komende tijd scherp gekeken moet worden naar de problematiek rondom de gaswinning en dat er spoed achter de woningbouw moet worden gezet. Echt vuurwerk bleef in eerste instantie uit totdat de aanwezigen de pijnpunten inbrachten. De afstand van de gemeente tot de inwoners wordt als te groot ervaren en de bereikbaarheid en de dienstverlenging van de gemeente laten te wensen over. Conclusie van veel raadskandidaten was: “Het moet beter”.  Verschillende aanwezigen trokken de noodzaak van de bouw van een nieuw gemeentehuis in twijfel. Als de dienstverlening nu al als minimaal wordt gezien, hoe moet het dan als je straks maar bij één locatie in de gehele gemeente terecht kan. De kosten die de bouw van een nieuw gemeentehuis met zich met meebrengt waren ook een punt van zorg. Vladimir Bartelds gebruikte dat als bruggetje naar de relatief hoge WOZ belasting die de gemeente Westerkwartier hanteert.


De algemene boodschap was: Laat je als dorp horen en sla de handen ineen. Die mogelijkheid is vergroot doordat Grijpskerk nu ook als een voorzieningendorp is aangesteld, maar blijft staan dat er altijd sprake moet zijn van tweerichtingsverkeer. In het afsluitende rondje sprak een van de kandidaten de ambitie uit dat de gemeente over vier jaar het vertrouwen van de burger zal hebben teruggewonnen. Daarmee werd bevestigd dat de inbreng vanuit de zaal niet uit de lucht gegrepen was en dat er voor de gemeente nog volop werk aan de winkel is.’

UIT DE KRANT

Lees ook