Thuis in een hartveilig Westerkwartier

Afbeelding
voorpagina groningen

DOEZUM- Hans Koenders en Joachim Bekkering, gemeenteraadsleden voor de PvdA Westerkwartier, hebben in het dorpshuis in Doezum aan wethouder Gezondheid Elly Pastoor een rapport aangeboden over ‘hartveiligheid’ in het Westerkwartier en de aanwezigheid en bereikbaarheid van AED’s.


De afgelopen anderhalf jaar is samen met Groningen HartVeilig een onderzoek gedaan naar de aanwezige AED’s in het Westerkwartier. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat in het Westerkwartier met name de woonkernen hartveilig zijn. Daar wordt de 6 minuten-norm van de Hartstichting (binnen 6 minuten 112 bellen, reanimeren en defibrilleren) grotendeels gehaald. De situatie in het buitengebied is anders, het aantal AED’s dat daar bekend is én geregistreerd is, is aanmerkelijk lager. Het rapport sluit af met adviezen om de aanvraagprocedure voor een AED buitenkast te vereenvoudigen en de gemeentelijke subsidieregeling voor buitenkasten te verlengen. De PvdA roept hierbij het college op om bij dorpenrondes aandacht te besteden aan hartveilige dorpen en de bereikbaarheid van AED’s. Tot slot roepen Koenders en Bekkering AED-eigenaren op om de AED aan te melden bij Hartstlag.nu. “We redden geen levens met een onbereikbare AED.”

UIT DE KRANT

Lees ook