Bewoners verzetten zich tegen geitenboerderij Oldehove

Afbeelding
voorpagina groningen

OLDEHOVE – In Oldehove is onrust ontstaan onder bewoners die wonen in de omgeving van een toekomstige geitenboerderij.  Het risico op longontsteking voor hen zou significant kunnen toenemen als de geitenboerderij vergunning krijgt zich in hun naaste omgeving te vestigen. Vanuit die onrust is een burgerinitiatief ontstaan en zijn er handtekeningen verzameld (plusminus 175) bij en door bewoners die in de omgeving van de eventueel te vestigen geitenboerderij wonen. Het betreft hier de dorpen Niehove, Oldehove en  Electra.

De ondertekenaars willen benadrukken dat de gevestigde boeren met hun bedrijven in Middag Humsterland die zich bezighouden met met name veeteelt en akkerbouw geen problemen opleveren voor de volksgezondheid. Er is geen sprake van intensieve veeteelt en in de toekomst zal dat ook niet moeten gaan plaatsvinden. De gevestigde en nieuwe boeren die zich niet bezighouden met het houden van geiten – in dit geval plusminus 800 – zijn meer dan welkom en het overgrote deel van de ondertekenaars hoopt dat zij de bewoners ook zullen blijven omringen.

De handtekeningen zijn op 27 mei overhandigd aan de bode van het gemeentehuis Grootegast, ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders. Nadat de Omgevingsdienst een advies heeft uitgebracht zal het college zich daarover buigen en tot een besluit komen. De handtekeningen zijn verzameld en afgegeven om daarmee het college duidelijk te maken dat er tegenstand is en dat bij de besluitvorming er notie van moet  worden genomen.

De ondertekenaars wensen de gemeente veel wijsheid bij hun overwegingen toe en zien het besluit met belangstelling tegemoet.

UIT DE KRANT