“Lutjegast redt zich wel, maar de ruggensteun die we nu ervaren, is ook wel erg prettig”

Afbeelding
voorpagina groningen

Lutjegast volop in ontwikkeling, ook dankzij gemeente Westerkwartier


LUTJEGAST – Sinds de gemeentelijke herindeling in 2019 is de positie van Dorpsbelangen Lutjegast behoorlijk veranderd. Daar waar de voormalige gemeente Grootegast veel voor het dorp regelde, wordt er van Lutjegast nu een bepaalde mate van zelfstandigheid verwacht. Hierdoor heeft Dorpsbelangen Lutjegast veel meer op haar bordje. “De positie die we nu hebben, bevalt ons eigenlijk wel”, vertelt Piet Miedema, interim-voorzitter van Dorpsbelangen Lutjegast. “We staan er namelijk wel om bekend dat we dingen zelf willen regelen en dat doen we met veel vrijwilligers. Het contact met de gemeente verloopt uitstekend en we krijgen vanuit de gemeentelijke organisatie nog altijd veel input. Hierdoor kunnen we veel realiseren en zijn we volop in ontwikkeling”.

Miedema is momenteel ruim een jaar actief binnen Dorpsbelangen Lutjegast, maar ook daarvoor volgde hij de ontwikkelingen in het dorp op de voet. Hij ziet dat het dorp sinds de laatste jaren met veel verschillende dingen bezig is. “Laten we daarbij beginnen bij ‘De Groene Dorpsploats’. In mei 2020 zijn we begonnen met de aanleg ervan en op deze plek worden natuur, recreatie en educatie met elkaar gecombineerd”, vertelt Miedema. “Dit is vooral bedoeld voor inwoners van het dorp en de regio, maar wij beseffen ons ook dat de dorpsplaats wellicht toeristen zal trekken. Door de ecologische hoofdstructuur is de dorpsplaats namelijk een geweldig gebied en dat gewoon bij ons in de achtertuin”.

De Groene Dorpsploats kan mede gerealiseerd worden door diverse fondsen van de gemeente en provincie. Momenteel is men druk bezig met de aanleg van een wilgentunnel, waarin een belevingspad wordt aangelegd. “Deze bestaat uit schelpen en mos en is vooral bedoeld voor kinderen”, zegt de interim-voorzitter. “Hier komen tevens nog diverse speelattributen te staan, wordt een strandje aangelegd en komt een tribune. Op deze manier is er ook voor kinderen genoeg te doen, want zij spelen bij de realisatie van de dorpsplaats ook een prominente rol. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn van wat er in de natuur gebeurt. De dorpsplaats is dan ook zeker meer dan sport”.

Op het gebied van natuur en recreatie is er nog meer te melden in Lutjegast. Onlangs is men namelijk gestart met de renovatie van de dierenweide ’t Torenkamp, waar een geheel nieuwe vijver met nieuwe beschoeiing is gekomen. Daarnaast is ook het hekwerk gerenoveerd. Bovendien wil Lutjegast zich in de toekomst profileren als wandeldorp en daar helpt de prachtige natuur in het dorp zeker aan mee. “We zijn bezig met het onderzoeken naar uitbreiding van wandelpaden rondom Lutjegast”, zegt Miedema. “De contacten met particulieren en het Groninger Landschap zijn momenteel gaande. Dit alles is ook mogelijk door een goede samenwerking met de gemeente Westerkwartier. We zijn ontzettend blij met het feit dat de gemeente ons masterplan omarmt in haar visie recreatie en toerisme”.

Een ander punt wat momenteel volop speelt in Lutjegast is de herinrichting van het dorp. De straten rondom Dorpshuis ’t Kompas krijgen een volledige nieuwe indeling en worden tevens opnieuw bestraat. “Dit gaat waarschijnlijk na de bouwvakvakantie van start”, legt Miedema uit. “Het is mooi dat dat binnenkort gaat gebeuren, want dat was zo langzamerhand ook wel nodig. Naar verwachting gaat het wel enige tijd duren, maar we krijgen er straks wel wat moois voor terug”. Bij de herinrichting wordt er ook rekening gehouden met de geschiedenis van het dorp. Zo komt ook Abel Tasman weer terug. “Het logo van Abel Tasman wordt geplaatst in de klinkers voor het Abel Tasmanmuseum. Zowel de gemeente Westerkwartier als Dorpsbelangen Lutjegast vindt het belangrijk dat de ontdekkingsreiziger bij het dorp betrokken blijft. Het is mooi dat dat op deze manier gebeurt”.

Dorpsbelangen Lutjegast heeft veel lof voor de gemeente Westerkwartier, maar is ook kritisch. Zo is het niet blij met het dorpsbudget dat de komende jaren verder wordt afgebouwd. “De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd met volle overgave en veel dingen in ons dorp weten te realiseren”, legt Miedema uit. “Dankzij het potje in de voormalige gemeente Grootegast was dat mogelijk, maar daarvoor worden we nu bestraft. De grote dorpen hebben namelijk nooit geprofiteerd van die mogelijkheid en daarom krijgen zij nu extra. Dit gaat ten koste van ons. Ik begrijp wel dat de grotere dorpen ook geld moeten krijgen, maar trek dan één lijn. De kleinere kernen worden nu bestraft en dat komt bij Dorpsbelangen Lutjegast hard aan. Volgens ons is dit niet echt fair”.

Naast het financiële deel vindt Dorpsbelangen Lutjegast het ook jammer dat het dorp geen enkele keer wordt genoemd in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Westerkwartier. Volgens Miedema is daar in Lutjegast namelijk zeer zeker behoefte aan. “Er ligt hier een terrein dat al jaren braak ligt”, zegt de interim-voorzitter, die daarmee doelt op het terrein rond de Rikkerdaweg. “We zouden hier graag gepaste nieuwe woningen willen. Noem het gezonde lintbebouwing. We willen mensen namelijk kunnen bieden om hier te blijven wonen, want daar is ook echt behoefte aan”. Volgens Dorpsbelangen Lutjegast ligt de focus in de Woonvisie vooral op de grote dorpen, zoals Zuidhorn en Leek. “Er zijn zoveel kleine kernen, maar die worden eigenlijk vergeten”, aldus Miedema.

Ondanks bovengenoemde twee punten, is Dorpsbelangen Lutjegast zeer enthousiast over de gemeente Westerkwartier. Zo heeft dorpswethouder Bert Nederveen regelmatig contact met Dorpsbelangen Lutjegast en dat wordt gewaardeerd. “Wat ons betreft is dat heel belangrijk. Je kunt op deze manier gemakkelijk dingen met elkaar bespreken en krijgt zo dingen sneller voor elkaar. Wij voelen ons ook een volwaardige gesprekspartner. ‘Lutjegast redt zich wel’, werd in de voormalige gemeente Grootegast altijd gezegd en dat is ook wel zo, maar de ruggensteun die we nu ervaren, is ook wel heel prettig”, besluit Miedema.

Reactie gemeente Westerkwartier:
“Lutjegast wordt niet expliciet genoemd in de woonvisie, omdat het behoort tot een cluster van woondorpen (woondorpen rondom Grootegast). Voor woondorpen geldt maatwerk voor nieuwbouwontwikkelingen. Na het vaststellen van de woonvisie is afgesproken, dat per dorp een woonplan wordt gemaakt en dat geldt ook voor Lutjegast. Deze woonplannen worden in samenwerking met de woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers en inwoners gemaakt. Juist in deze woonvisie is er aandacht voor alle dorpen. Wat betreft de dorpsbudgetten is er Westerkwartierbreed een nieuwe verdeling gemaakt, afhankelijk van de grootte van het dorp”.

UIT DE KRANT