Gemeente Westerkwartier wil culturele- en sportverenigingen extra ondersteunen

|
| Foto: |
voorpagina groningen

“Samen met de gemeente en onze achterban houden we de vereniging in de lucht”


WESTERKWARTIER – Net als vele bedrijven, zijn ook verenigingen en organisaties in de culturele- en sportsector behoorlijk getroffen door de coronacrisis. Lange tijd waren musea en sportkantines dicht en mocht er niet gesport worden. Inmiddels is het bezoeken van een museum wel weer toegestaan er zijn er ook weer activiteiten op de sportvelden. Dit alles gebeurt echter wel met het in acht nemen van de geldende coronamaatregelen. Hierdoor is het aantal inkomsten nog altijd fors lager dan normaal gesproken en dat terwijl vele uitgaven wel gewoon door blijven gaan. Onlangs maakte de gemeente Westerkwartier nieuwe subsidieregelingen bekend voor culturele instellingen en sportverenigingen in de gemeente en dat is zeker gewenst.

“Vanuit het Rijk en de Provincie Groningen zijn er verschillende tegemoetkomingen voor organisaties en verenigingen in deze sectoren om de coronacrisis door te komen”, zegt wethouder Hielke Westra, die onder andere Cultuur in zijn portefeuille heeft. “Zij zijn namelijk, net als vele bedrijven, zwaar getroffen door deze crisis. De al bestaande compensatiegelden hebben wij zo’n twee weken geleden aangevuld met onze gemeentelijke subsidies. Wij willen hiermee per organisatie kijken wat er nodig is”. Voor de culturele sector zijn er twee subsidies die de gemeente beschikbaar stelt. Organisaties die geld hebben besteed om bijvoorbeeld hun museum coronaproof te maken, kunnen dit bij de gemeente declareren. “De Provincie Groningen had deze regeling ook al, maar dat begint pas bij 1000 euro. Bij ons kan het voor alle bedragen daaronder”. Daarnaast is er een bedrag van 350.000 euro beschikbaar voor verenigingen en organisaties die serieuze financiële problemen hebben en bijna omvallen. Het zijn niet de eerste coronamaatregelen die de gemeente Westerkwartier voor deze sector treft. Eerder al werd onder andere de huur opgeschort.
 
Aeldakerka positief ondanks lastige tijd

Jan Coenraads, secretaris van de Historische Vereniging Aeldakerka die onder andere het Verzoamelhuus in Niekerk bezit, is blij met de nieuwe subsidieregelingen van de gemeente Westerkwartier. Deze vereniging heeft het namelijk ook behoorlijk lastig. “We zijn natuurlijk een lange tijd dicht geweest en in de zomer zijn we weer een tijdje open geweest, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen”, vertelt Coenraads. “Echter hadden we net zo goed dicht kunnen blijven. Onze doelgroep is namelijk vooral ouderen en die bleven toch zoveel mogelijk thuis. Honderden bezoekers werden tientallen en er zaten dagen tussen dat hier helemaal niemand kwam. Na een verplichte sluiting is het nu weer toegestaan om onze deuren te openen, maar wij hebben besloten om in ieder geval tot 16 januari dicht te blijven”.

De financiële impact van de coronacrisis is groot voor Aeldakerka. Niet alleen omdat het museum dicht is, maar ook omdat vele activiteiten niet door konden gaan. Alleen met dat laatste is al een bedrag van zo’n 2000 euro misgelopen. “Een positief punt is dat we van onze eigen leden wel een hoop giften hebben gekregen, waardoor we een hoop kosten weer hebben kunnen dekken”, aldus Coenraads. Vooralsnog heeft de Historische Vereniging geen extra aanvraag ingediend bij de gemeente, maar ze zijn wel van plan om dit te doen. “Voor het ‘coronaproof maken’ van ons museum kunnen we zeer waarschijnlijk een tegemoetkoming krijgen, maar voor de andere extra regeling niet. We staan nog niet op omvallen en ik hoop uiteraard van harte dat dat zo blijft. Het is in ieder geval fijn dat de gemeente Westerkwartier de sector op deze manier wil helpen”, aldus Coenraads.

Maatwerk voor sportverenigingen  
Voor de sportsector zijn er vanuit het Rijk en de Provincie Groningen eveneens verschillende maatregelen om verenigingen op de been te houden. De gemeente Westerkwartier voegt hier de hier bovengenoemde maatregelen aan toe. “Anders dan voor de culturele sector, was het voor de sportsector een komen en gaan van maatregelen”, zegt Elly Pastoor, wethouder Sport. “Een hoop verenigingen kwamen hier echter niet voor in aanmerking, omdat ze bijvoorbeeld niemand in loondienst hebben. Met de nieuwe maatregelen willen we alle verenigingen maatwerk bieden, zodat ze ook in deze tweede coronagolf stand houden”. De wethouder is positief over hoe de meeste vereniging met de crisis omgaan. “Vele verenigingen zijn uiterst creatief met alle coronamaatregelen. Zo is er een sportteam die de kantinevoorraad van de club heeft verkocht en werd er gekeken naar wat er wel kon. Tennis is bijvoorbeeld een sport die beoefend kan worden en het is dus ook niet vreemd dat vele tennisverenigingen in de regio de afgelopen tijd een groei door hebben gemaakt. Het is een ellendige tijd, maar het brengt dus ook mooie dingen met zich mee”, aldus Pastoor.

Domper voor jubilerend Sparta
Bij Korfbalvereniging Sparta in Zevenhuizen wordt er op dit moment nog volop gekorfbald, uiteraard met de geldende coronarichtlijnen. Zo zijn wedstrijden momenteel nog niet toegestaan en is de kantine dicht. Net als voor vele sportverenigingen is het ook voor KV Sparta een lastige periode. “Half maart werd alles stilgelegd en werd onze zaalcompetitie afgelast”, vertelt voorzitter Bob van der Velde. “De veldcompetitie in het voorjaar ging ook grotendeels niet door, maar toen er in de zomer weer wat versoepelingen kwamen, is de competitie in september toch weer begonnen. Bij ons op het sportpark hadden we alles toen vrij goed voor elkaar en hebben we tot half oktober gesport”. Na half oktober kwamen er echter weer nieuwe maatregelen, waardoor de vereniging weer grotendeels op slot moest. De hele coronacrisis brengt grote financiële problemen met zich mee, waar ook KV Sparta mee te maken heeft. Het is een behoorlijke domper voor de vereniging die dit jaar tevens een jubileum viert. “De kantineomzet is dit jaar minimaal, en dat terwijl we, in verband met ons 100-jarig bestaan, vele activiteiten hadden gepland. Er is veel geld uitgegeven, maar we hebben vrij weinig teruggekregen. Gelukkig hebben sponsoren ons niet in de steek gelaten, maar toch hebben we een fors verlies geleden”.

De korfbalvereniging uit Zevenhuizen heeft verschillende aanvragen ingediend voor een tegemoetkoming, maar bij de meeste vielen ze hier buiten. Wel heeft het in het begin een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro gekregen en maakt het wellicht aanspraak op een andere regeling van de gemeente Westerkwartier. “Ondanks alles blijf ik toch positief”, stelt de voorzitter. “Je weet echter niet hoe het zich ontwikkelt. Als we komend jaar weer met deze maatregelen te maken hebben, gaat het voor iedereen ontzettend lastig worden. Ook voor ons”. Toch heeft Van der Velde vertrouwen in de toekomst, ook omdat de lijntjes met de gemeente kort zijn. “Samen met de gemeente en onze achterban ben ik ervan overtuigd dat we de vereniging in de lucht kunnen houden. Het lijkt inmiddels een beetje de goede kant op te gaan, dus we kunnen toch positief het nieuwe jaar in gaan”, besluit Van der Velde.

Steun op lange termijn
Het is geen geheim dat de gemeente Westerkwartier volgend jaar een tekort heeft van bijna 4 miljoen euro. Toch is het van plan om de culturele sector en de verschillende sportverenigingen te blijven steunen. “Dat heeft echter ook vooral met het Rijk te maken”, erkent Westra. “De gemeente kan dit niet alleen”. Pastoor vult aan: “Daarom is het ook belangrijk dat verenigingen en organisaties blijven aangeven hoe ze ervoor staan en de specifieke problemen met ons bespreken. Dat de lijntjes kort zijn, helpt daar al behoorlijk aan mee”.


|

UIT DE KRANT