Geen toekomst voor SWS de Aquarel Sebaldeburen

Afbeelding
voorpagina groningen

“Dit is een gigantische aderlating voor de leerlingen, ouders, docenten en het dorp”


SEBALDEBUREN – Het college van bestuur van de Stichting Quadraten heeft voornemens om SWS de Aquarel in Sebaldeburen per 1 augustus te sluiten. Dit voorgenomen besluit wordt binnenkort voorgelegd aan de MR van de Aquarel. Al jaren vecht de basisschool voor het voortbestaan van de school. Alle betrokkenen hebben hun uiterste best gedaan om dit dorpsschooltje in de benen te houden, maar hieraan komt na dit schooljaar een einde. “In januari 2019 zijn er afspraken gemaakt tussen de MR van de Aquarel en het college van bestuur van Quadraten”, vertelt Patrick Tuil, directeur van Quadraten. “Eén van de afspraken was dat er op 1 augustus 2021 minimaal veertig leerlingen ingeschreven moeten zijn om als school te kunnen blijven voortbestaan. De prognose laat zien dat dit bij lange na niet wordt gehaald”.

Tamara de Haan, directeur van de Aquarel, betreurt het besluit om de school te sluiten ten zeerste. “We hebben het al jaren lastig en er moest echt iets gebeuren”, laat ze weten. “Het komt daarom denk ik ook voor niemand als een verrassing dat de school gaat sluiten. Het is belangrijk om voldoende leerlingen te hebben, zodat we kwalitatief goed onderwijs kunnen aanbieden. Leerlingen leren samen van en met elkaar. Dat zit er nu gewoon niet meer in”. Volgens De Haan hebben alle betrokken partijen de afgelopen jaren moeite gedaan om het  voortbestaan van de dorpsschool mogelijk te maken. De docenten van de Aquarel, de ouders van de leerlingen en Sebaldeburen.net, die de belangen van het dorp bemachtigt, hebben veel werk verzet. “Maar soms kun je dingen gewoon niet meer omkeren”, aldus De Haan.

Anderhalf jaar geleden hebben de MR van de Aquarel en het College van Bestuur de afspraak gemaakt dat er op 1 augustus 2021 minimaal veertig leerlingen op de basisschool moeten zitten. Alleen dan zou de school open kunnen blijven. “Dat was het minimum om voldoende onderwijskwaliteit te kunnen bieden”, legt De Haan uit. “Maar de prognose van dit jaar laat al zien dat we daar in het meest gunstige geval al ver onder zouden zitten. Begin maart kwamen twee verschillende ouders afzonderlijk van elkaar naar ons toe dat ze hun kind na dit jaar van school wilden halen, omdat het voor hen te klein werd. Zij zagen gebeuren dat de school dicht zou gaan en wilden hun kind dan niet nog een jaar langer hier op school laten zitten. Bij ons kwam toen het besef dat we het niet zouden gaan redden”.

Vervolgens heeft Stichting Quadraten, samen met de docenten van de Aquarel, verschillende scenario’s bedacht over de sluiting van de school. Eén daarvan was een sneeuwbaleffect; een leegloop, waardoor er komend schooljaar nog maar enkele leerlingen over zouden blijven. “En dat wilden we hoe dan ook voorkomen”, vertelt De Haan. “Een nieuw schooljaar met misschien maar tien leerlingen beginnen, en dan in 2021 alsnog sluiten, had weinig zin. Vandaar dat we voor transparantie hebben gekozen, ouders hebben meegenomen in de verschillende scenario’s en uiteindelijk met pijn in het hart hebben moeten meedelen dat we per 1 augustus 2020 onze deuren gaan sluiten. Op deze manier hebben alle ouders de kans om een nieuwe school voor hun kind te zoeken”.

Het informeren van de ouders over de verschillende scenario’s zou plaatsvinden op 18 maart, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Uiteindelijk zijn alle ouders en betrokkenen begin april via mail op de hoogte gebracht en hebben hun reactie kunnen geven tijdens een telefonisch gesprek. Afgelopen week heeft het bestuur van Stichting Quadraten het voorgenomen besluit aan alle ouders medegedeeld. “Het heeft even geduurd, maar aan alle onzekerheid is nu een einde gekomen. Natuurlijk doet dit besluit ontzettend veel pijn, maar voor de leerlingen is dit uiteindelijk het beste. Zij hebben recht op goed onderwijs, op voldoende klas- en schoolgenootjes en wij kunnen dat helaas niet meer bieden”, aldus De Haan. Na een inventarisatie bij alle ouders was er namelijk voorspeld dat er in het meest gunstige geval komend schooljaar nog zestien leerlingen op de Aquarel zouden zitten. En dat zit ver onder het minimumaantal. “We hebben dit besluit genomen, met als voorwaarde dat alle ouders ondersteund worden bij het zoeken van een nieuwe school voor hun kind en dat ook ons personeel een nieuwe plek krijgt. Daar zijn we nu druk mee bezig”.
Het voorgenomen besluit ligt binnenkort voor aan de MR van de Aquarel, die adviesrecht heeft en zich over het besluit gaat buigen.

De Haan, die sinds 2012 directeur was op de Aquarel, neemt aan het eind van dit schooljaar met pijn in het hart afscheid van de basisschool in Sebaldeburen. “Het is ontzettend pijnlijk, voor zowel het hele team, als voor ouders en leerlingen. Dit proces is voor niemand leuk. Op deze school zat een vast team docenten en met elkaar hebben we hier ontzettend veel mooie dingen meegemaakt en het onderwijs ook ontwikkeld naar een eigen onderwijsconcept. Het is een gigantische aderlating en het voelt echt als een verlies. Niet alleen voor ons als team, maar ook voor het dorp is het verschrikkelijk dat het nu zo’n mooie school in een prachtig gebouw kwijtraakt”.

Net als bij De Haan overheerst ook bij Tuil de teleurstelling. “De sluiting van de school was onvermijdelijk. De Aquarel bevindt zich in een krimpregio en we hebben ontzettend hard gewerkt om toch voldoende leerlingen te houden. Helaas is dat niet gelukt. Als stichting doen wij er nu alles aan om de leerlingen volgend jaar op een goede, geschikte school te laten starten. Wij helpen de ouders actief bij hun zoektocht. Daarnaast hebben wij ook de plicht om het personeel op een goede plek terecht te laten komen. Daar dragen wij ook een grote zorg voor”, aldus Tuil.

Net als voor bovengenoemde betrokkenen is de sluiting van de Aquarel ook voor Sebaldeburen.net een behoorlijke deceptie. Echter is er ook veel begrip. “Zoals Tamara al aangaf, heeft de school het al jarenlang moeilijk”, vertelt Anne Marie van den Bos, voorzitter van Sebaldeburen.net. “Begin dit jaar hebben wij als Sebaldeburen.net een nieuw bestuur gekregen en zijn wij ook in overleg geweest met de school. Wij hebben hen al die tijd gesteund en hoopten natuurlijk van harte dat de school open zou kunnen blijven, maar helaas is dat niet gelukt. De Aquarel zit aan ons Dorpshuis vast en is het hart van het dorp. Het is verschrikkelijk dat de school nu moet sluiten, maar we hebben er wel begrip voor. Het is belangrijk dat de kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen en dat is hier helaas niet meer mogelijk”.

Bij Van den Bos kwam het nieuws om de school te sluiten vorige week maandag binnen. Wat de sluiting voor het dorp gaat betekenen, weet zij nog niet. “We zijn nu druk bezig om de gevolgen voor het dorp in kaart te brengen en we houden ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We zullen er alles aan doen om het dorp aantrekkelijk te houden voor de bewoners en potentiële inwoners. Het is een grote teleurstelling dat dit gebeurt in een dorp als Sebaldeburen, maar nogmaals: ik heb begrip voor het besluit. Het belang van de leerlingen staat voorop. De jeugd heeft de toekomst. Ik wens zowel het personeel als de leerlingen van de Aquarel veel sterkte”, besluit Van den Bos. 

UIT DE KRANT