Gemeente Westerkwartier krijgt Taalambassadeurs

Afbeelding
voorpagina groningen

STREEK – Op maandag 20 januari zijn tijdens een bijeenkomst in de Bibliotheek van Leek Binne Zijlstra en Willem Veenstra door wethouder Pastoor benoemd tot taalambassadeur in het Westerkwartier. Taalambassadeurs zijn volgens de gemeente onmisbaar als je mensen duidelijk wilt maken wat het betekent om moeite te hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer. Door te vertellen hoe de cursussen hen hebben geholpen, hoopt de gemeente dat er nog meer mensen mee gaan doen aan de lessen. Deze ambassadeurs gaan dan ook voorlichting geven en teksten beoordelen op leesbaarheid.


De Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen. Zij weten hoe ingewikkeld het leven is als je basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden onvoldoende beheerst. Taalambassadeurs zijn vaak (oud-)cursisten, zo ook Binne Zijlstra en Willem Veenstra. Hun verhalen maken pas echt duidelijk welke wereld voor je opengaat als je kunt lezen en schrijven of met een computer omgaan, zowel thuis als op de werkvloer. Ze hadden bijvoorbeeld problemen in het verkeer doordat ze plaatsnaamborden niet konden lezen. Brieven moeten ze vaak overlezen voordat ze de inhoud begrijpen. Formulieren en lange woorden lezen is lastig. Ook hadden ze drempelvrees om lessen te gaan volgen. Plaatsnaamborden en brieven lezen lukt na het volgen van gratis taalcursussen veel beter. Ze zijn erg blij dat ze de stap om lessen te volgen hebben genomen.


DeGemeente Westerkwartier zet zich, samen met tal van partners waaronder Biblionet en het Alfacollege, structureel in om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. Dat doen de organisaties vooral in het Taalhuis: dé plek in de bibliotheek waar iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen altijd terecht kan voor hulp. Elke week is er een spreekuur met de Taalhuiscoördinator. Dan kan men samen bekijken wat nodig is en wat bij de desbetreffende persoon past. Er zijn bijvoorbeeld gratis taalcursussen, computercursussen en oefenboeken. Men kan ook gekoppeld worden aan een Taalvrijwilliger die hulp biedt. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het lezen van een brief. Mensen die ook beter willen leren lezen en schrijven, rekenen of omgaan met de computer, tablet of telefoon kunnen langsgaan bij het Taalhuis in de bibliotheek. Meer informatie is te vinden op https://biblionetgroningen.nl/taalhuis-westerkwartier.

UIT DE KRANT

Lees ook