Sociaal Werk De Schans en VluchtelingenWerk samen door

Afbeelding
voorpagina groningen
“Kennis en kunde omtrent statushouders blijft behouden”
WESTERKWARTIER – Er is een grote slag geslagen binnen het sociale domein van het Westerkwartier. Het eerder in de aanbesteding afgevallen VluchtelingenWerk Noord-Nederland blijft toch behouden voor het Westerkwartier. Een unieke samenwerking tussen Sociaal Werk De Schans (Tinten) en VluchtelingenWerk zorgt ervoor dat statushouders de aandacht krijgen die deze doelgroep nodig heeft. En dat is positief, vindt Ellen Poortenga als regiomanager VluchtelingenWerk Noord-Nederland. “Het is ontzettend belangrijk om deze doelgroep goed te begeleiden vooral bij de eerste fase van hun integratie.”
Vanaf 1 januari verzorgen beide partijen de maatschappelijke begeleiding in de gemeente Westerkwartier van statushouders. Opmerkelijk omdat VluchtelingenWerk de aanbesteding van het welzijnswerk in ging met de Vlechter-groep en daar al snel werd uitgeschakeld. “Wij zijn echter nooit onderdeel geweest van de Vlechter-groep”, duidt Poortenga de ontstane situatie. “Formeel moesten wij kiezen met welke partij wij de aanbesteding in wilden gaan. Daarop hebben wij contact gezocht met alle partijen en zijn daar ook mee in gesprek gegaan. Dus inclusief Tinten. Vanuit de aanbesteding van de gemeente kregen wij de indruk dat lokale verankering belangrijk zou worden. Vlechter (met daarin ook SPiNN, MEE en Vredewold red.) was bekend in de 3 voormalige gemeentes in het gebied. Daar hebben wij destijds voor gekozen.” De lijntjes met onder andere Tinten werden echter niet doorgesneden, vertelt ze. “Toen de aanbesteding rond was en Tinten de opdracht kreeg gegund hebben we hen ook gewoon gefeliciteerd met het resultaat en zijn er opnieuw gesprekken gevoerd.” “Omdat VluchtelingenWerk bekend is met de doelgroep ‘vluchtelingen’ en ook beschikt over lokale én landelijke kennis en kunde hebben wij hen gevraagd om de specifieke begeleiding van statushouders op zich te nemen.”licht Joep Schuringa, manager van De Schans toe. “Het is een doelgroep die extra aandacht verdient”aldus Poortenga. “Vaak hebben deze mensen te maken met een taalbarrière waaraan gewerkt moet worden en onderschat ook vooral het belang van het opbouwen van een netwerk niet. Het is zo ontzettend belangrijk dat statushouders zich thuis gaan voelen in hun eigen omgeving. VluchtelingenWerk helpt bij het opbouwen van zo’n netwerk.” De samenwerking tussen Sociaal Werk De Schans en VluchtelingenWerk zorgt ervoor dat er extra aandacht komt voor de eerste fase van integratie. Naast het in goede banen leiden van de taalkennis en het opbouwen van een sociaal netwerk wordt ook ondersteuning geboden bij gezinsherenigingen, het zoeken naar de juiste inburgeringscursus, het aanvragen van documenten en het aanmelden van kinderen op school. “Wat wij doen –met veel vrijwilligers- is heel breed”, aldus Poortenga. “En specifiek. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat de kennis en kunde die wij hier in het Westerkwartier hebben ook behouden blijft en waar mogelijk aangescherpt wordt met hetgeen wij aan landelijke knowhow hebben. Vooral in de voormalige gemeente Zuidhorn waren we behoorlijk zichtbaar, dat moet nu over het hele Westerkwartier uitgerold worden.”
Samen aanwezig in de woonkernen
In de woonkernen Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast wordt vanaf heden gewerkt met vier gebiedsteams. De gebiedsteams bieden de brede basisondersteuning voor alle inwoners van de gemeente en dus ook voor statushouders” licht Schuringa toe. “. “Specifiek voor de statushouders werken VluchtelingenWerk Noord-Nederland en De Schans  in deze teams integraal samen, om zo de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente uit te voeren. Via huisbegeleiding door vrijwilligers van VluchtelingenWerk. En door de mensen van VluchtelingenWerk aan te laten sluiten bij de spreekuren van de gebiedsteams in de verschillende dorpskernen., “Zo krijgen de statushouders begeleiding om hun weg in onze maatschappij te vinden” vult Poortenga aan. Door intensief samen te werken in een gebiedsteam zal de integratie soepeler verlopen verwachten beide organisaties. De begeleiding van beide organisaties is gericht op zelfredzaamheid van de statushouder. De Schans en VluchtelingenWerk gaan de uitdaging aan om in deze nieuwe samenwerking van elkaar te leren en elkaar goed aan te vullen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland brengt haar jarenlange expertise van deze doelgroep in. De methodiek positieve gezondheid die De Schans gebruikt als uitgangspunt voor de basisondersteuning -en waar zij zich verder op ontwikkelt- maakt VluchtelingenWerk nieuwsgierig en enthousiast. Helpende handen en vrijwilligers zijn van harte welkom, meldt VluchtelingenWerk. Wil je graag een bijdrage leveren aan de integratie van statushouders in Westerkwartier? Neem dan vrijblijvend contact op met Vluchtelingenwerk Noord Nederland via www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland.

UIT DE KRANT

Lees ook