Wethouder De Haan klust bij als houtsingelhersteller

Afbeelding
voorpagina groningen
GROOTEGAST - De gemeente Grootegast heeft een bedrag van 13.600 euro beschikbaar gesteld voor het project houtsingelherstel 2018/2019. Landschapsbeheer Groningen heeft voor hetzelfde project een bedrag van 5.400 euro gereserveerd. De afgelopen jaren zijn er met grote regelmaat succesvolle houtsingelherstelprojecten uitgevoerd in het Westerkwartier. De gemeente Grootegast is hierin altijd leidend geweest. De singelherstelactiviteiten hebben gezorgd voor meer draagvlak onder de bevolking voor regulier houtsingelbeheer en -onderhoud. Op dit moment is er zelfs nog een wachtlijst van houtsingeleigenaren in de gemeente Grootegast die zich hebben aangemeld voor singelherstel. Bij de provincie Groningen wordt een “POP3” aanvraag voorbereid, waarin herstel van houtsingels worden opgenomen. Op zijn vroegst zal deze subsidiestroom pas in november 2019 beschikbaar zijn. In  de tussentijd stelt de provincie geen middelen beschikbaar voor singelonderhoud en daarom hebben de gemeente Grootegast en Landschapsbeheer Groningen de handen ineen geslagen om toch onderhoud te kunnen plegen. Het gaat om het herstel van maximaal 3 kilometer aan houtsingelstructuur. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het inventariseren, snoeien of afzetten van beplantingen en het aanplanten van bes- en bloemdragende struiken in opengevallen gaten in de singels. Wethouder Mark de Haan heeft samen met Rikus Hagenauw van Landschapsbeheer Groningen de eerste struiken in Opende geplant op de landerijen van de heer J. Hoekstra.

UIT DE KRANT

Lees ook