Hummel Recycling en HRM krijgen bezoek van het CDA Westerkwartier

Afbeelding
voorpagina groningen
LEEK - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november bezocht het CDA Westerkwartier op vrijdagmiddag 9 november Hummel Recyling en HRM in Leek. Ze werden daar hartelijk welkom geheten door Peter Hummel, Jan Posthumus en Bert Renkema. HRM zamelt in de gemeente Leek al het huisvuil in en in de gemeenten Zuidhorn, Grootegast en Marum haalt zij iedere week de milieuzak en allerlei andere huishoudelijk afval als glas, oud papier, schillen en blik op. Ze zijn dan ook beter bekend als “de milieuboer”. De milieuzak wordt vervolgens bij Hummel Recycling gelost en de kunststoffen worden in Leek gesorteerd.
Tijdens het bezoek kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Beide bedrijven hebben allerlei innovatieve ideeën over verdere verbetering van de inzamel- en scheidingsresultaten maar worden momenteel daarin beperkt omdat de inzameling en verwerking opnieuw aanbesteed moet worden in 2019. Tegenwoordig een noodzakelijk kwaad lijkt het wel. Tot die tijd is er weinig ruimte om deze innovaties door te voeren.
Hummel recycling is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest vanwege de milieuvergunning. Gelukkig is er nu na de uitspraak van de Raad van State ook duidelijkheid. Niet alleen voor het bedrijf en de omwonenden maar zeker ook voor het personeel. Net als bij HRM zijn er bij Hummel Recyling veel mensen in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekend. Veel van hen hebben behoefte aan regelmaat en duidelijkheid en daarin helpt het niet dat het bedrijf regelmatig in het nieuws is.
Dat het personeel ze aan het hart gaat blijkt bij het afscheid van de heren. Op de vraag wat ze aan het CDA mee willen geven zeggen zowel Peter als Jan; wat de uitkomst van de aanbesteding ook wordt, zorg er voor dat dit soort arbeidsplaatsen behouden blijft in de regio. Natuurlijk het liefst bij beide bedrijven, en desnoods bij haar opvolgers.

UIT DE KRANT