Onderwijs in en rondom Aduard uitgelicht

Afbeelding
voorpagina groningen

ADUARD – In MFC de Meeden wordt op dinsdag 10 april een interessant lichtje geschenen op de geschiedenis van het onderwijs in en rondom Aduard. Spreker J.F. Oldenhuis uit Baflo is deze avond te gast op uitnodiging van Plaatselijk Nut Aduard om zijn visie te delen met belangstellenden. Tot in het begin van de 19e eeuw verzorgde de kerk het onderwijs om kinderen de Bijbel te laten lezen, gebeden en geestelijk liederen te leren en om ze met de geloofsleer vertrouwd te raken. Zij leerden lezen en schrijven maar rekenen was facultatief. De koster-schoolmeester woonde in de kosterij, een huis waarin het ‘schoolvertrek’ was afgetimmerd, met een eigen ingang. Onder invloed van de Verlichting groeide het verlangen naar een ingrijpende verbetering van het onderwijs en van de schoolgebouwen. Dit viel in 1805 en 1806 te realiseren met een nieuwe wetgeving, waarbij het onderwijs een taak werd van de overheid. Alle onderwijzers moesten aan deze wettelijke eisen voldoen en de schoolopziener kwam één of twee keer per jaar de scholen bezoeken om de vernieuwing van dit onderwijs te stimuleren. Zij maakten van elk bezoek een rapport, die van 1806 - 1857 bewaard gebleven zijn. Met deze rapportages reist Oldenhuis tijdens deze lezing met de schoolopziener mee om te kijken hoe er les gegeven werd en welke maatschappelijk omstandigheden hierbij aan de orde kwamen. Ook de komst van het christelijk onderwijs in Aduard en omgeving zal onderdeel zijn van deze lezing. Verder wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het onderwijs, die van de schoolgebouwen en we zullen oud lesmateriaal en oude schoolplaten de revue zien passeren. De lezing vindt plaats op dinsdag 10 april en begint om 20:00 uur in MFC de Meeden in Aduard. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

UIT DE KRANT

Lees ook