NAM voert de druk op: ‘Binnen drie weken antwoord’

Afbeelding
voorpagina groningen
Aardbevingsschade in het buitengebied
ZUIDHORN – De bijeenkomst over mijnbouwschade in de zogenoemde buitengebieden van het Groninger Gasberaad in Zalencentrum Balk trok een kleine 150 belangstellen, onder wie veel mensen die aardbevingsschade hebben aan hun woning. Niet verrassend, bleek uit de woorden van wethouder Henk Bakker. “Aardbevingsschade is ook een punt van zorg in de gemeente Zuidhorn”, stelt hij. “De schade is hier niet zo groot als in –pak –em beet- Loppersum, maar vervelend is het altijd.”
Bakker was één van de sprekers tijdens de bijeenkomst die mede was opgezet door Luc Veenstra. Ook secretaris Susan Top van Gasberaad sprak de aanwezigen toe. Zij vertelde hoe de NAM eerder weigerde schade in het buitengebied te vergoeden en daar onder druk toch aan toe heeft moeten geven. Al ging dat niet van harte, schetst Top. Middels overbodige onderzoeken vol foute conclusies heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij er alles aan gedaan om vooral niet de portemonnee te hoeven trekken voor mensen die buiten de door de NAM vastgestelde grens wonen. Sterker nog, voor mensen binnen de grens is het al moeilijk genoeg om schade vergoed te krijgen van de NAM. De NAM heeft recent beloofd om gedupeerden die schade hebben ondervonden door de gaswinning voor 1 juli een nieuw aanbod te doen. “Daarbij voeren zij de druk flink op”, vindt Top. “Mensen krijgen drie weken bedenktijd, waarin de NAM speculeert op een akkoord. Wie niet op tijd antwoord of het aanbod afwijst moet naar de arbiter voor mijnbouwschade die zich dan over het schadegeval zal buigen.” Susan Top vertelt dat de NAM gedupeerden daarmee in onzekerheid laat zitten, “ondanks dat ik denk dat wij de schade hard kunnen maken en een arbiter niet anders kan dan de vergoeding toekennen.” Overigens moeten schadegevallen boven de 25 duizend sowieso langs de arbiter. Daarnaast wil de NAM wel (zo weinig mogelijk) betalen, maar weigert zij de schade te erkennen als direct gevolg van de gaswinning. “Momenteel is er tijdelijke commissie aangesteld die nieuwe schademeldingen gaat beoordelen’, aldus Top over de noodgreep van pas aangestelde minister Wiebes, die de NAM in de schadeprocedure op afstand heeft gezet. Of de resultaten van deze commissie wel toereikend zijn moet nog blijken. “De vraag luidt; waar houden de effecten van de gaswinning in het Groningerveld op?”, stelde Top retorisch, om vervolgens te melden dat het antwoord niet voorhanden is.  Wel is duidelijk dat met het minderen van de gaswinning uit het Groningerveld gekeken gaat worden naar andere mogelijkheden. Waaronder de gemeente Zuidhorn waar een aantal kleine gasvelden voorhanden zijn.

UIT DE KRANT

Lees ook