“Geen smoesjes meer, gaswinning in De Marne moet stoppen!”

Afbeelding
voorpagina groningen
Burgemeester en inwoners tekenen ‘Commitment’
KRUISWEG – Verzakte huizen, gesloopte borgen en gestutte scholen. De gaswinning in Groningen laat zijn sporen na. Zeker in Noord-Groningen waar menig huis schade heeft ondervonden van de gulzigheid waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) al decennia lang deze fossiele brandstof uit het Groningse grond wegtrekt. Wie door De Marne – en de rest van het Hogeland-  rijdt ziet de gevolgen. Nederland staat voor een energietransitie. Het afscheid van fossiele brandstof nadert nu nieuwsbouwwoningen geen verplichte gasaansluiting meer hoeven te hebben. Nieuwe manieren worden geïmplementeerd, maar het gaat de inwoners van De Marne niet hard genoeg. Bovendien, alleen de gaswinning stoppen is niet voldoende. Want wie gaat er betalen voor de gedane schade?
De burgers roeren zich en hebben zich verenigd in een tegenbeweging die een aantal eisen hebben geformuleerd. Deze eisen vormen een ‘Commitment’ waaraan ook burgemeester Koos Wiersma van De Marne zich besloot te conformeren. Tijdens een –toch- feestelijke bijeenkomst in het dorpshuis van Kruisweg op Prinsjesdag tekenden een groot aantal inwoners van de gemeente én de burgemeester het ‘Commitment’ dat moet zorgen voor minder zorgen. “Want ons doel is duidelijk”, sprak Pieta Janssen de aanwezigen toe. “Het moet afgelopen zijn met de gaswinning in De Marne. Het moet terug naar nul. En het liefst nu, want er is al genoeg schade veroorzaakt.” Burgemeester Wiersma was realistischer. “Nu, direct helemaal terug naar nul zal niet gaan”, sprak hij, “maar die kant willen we uiteraard wèl op. Wat er nu gewonnen wordt, mag nooit méér worden. Het gaat volgens mij ook niet zozeer om de tekst in het Commitment, maar wat je ermee wilt bereiken. Het gaat uiteindelijk om onze veiligheid en het voorkomen van meer schade.” De burgervader zegde toe zich hard te maken om de gaswinning onder zijn gemeente zo snel mogelijk terug te brengen. Dit tot grote vreugde van de aanwezigen  in het dorpshuis. Het terugbrengen van de gaswinning is één van de speerpunten die benoemd worden in de afspraak. “Uiteraard blijft het daar niet bij”, stelt Pieta. “Tevens willen wij dat er tiltmeters geplaatst worden op plekken waar onafhankelijke deskundigen vinden dat deze geplaatst moeten worden.” Op deze manier hoopt zij dat in kaart kan worden gebracht wat de gaswinning in het gebied precies teweeg brengt. Ook staat in het Commitment vermeldt dat gedupeerden een onafhankelijke contra-expertise kunnen laten uitvoeren bij schadegevallen. Teveel schade die door de aardbevingen, en dus door de gaswinning, is veroorzaakt wordt nog ontkend door het Rijk en NAM. De verenigde inwoners willen deze partijen de kosten dragen voor de tegenonderzoeken die nodig zijn om te bepalen waar de geleden schade nu precies vandaan komt. En misschien wel het allerbelangrijkste punt: de uiteindelijke financiële genoegdoening. “Alle schades, materieel én immaterieel, dienen ruimhartig en binnen zes maanden vergoed te worden”, aldus Pieta. Zeker dat laatste kan de goedkeuring van burgemeester Koos Wiersma wegdragen. “Ik heb mensen gezien, gedupeerden, die met tranen in de ogen voor mij stonden. Het gaat door merg en been. Daar moeten we wat aan doen. Ik teken dus met liefde dit ‘Commitment’ en beloof dat ik mij zal inzetten om deze punten zo goed en zo snel mogelijk te realiseren.”
Feestelijk karakter
De ochtend kende, ondanks het serieuze onderwerp, verder vooral een feestelijk karakter. Terwijl buiten de professionele trommelaar Louis Godschalk de bewoners van het dorp, en de toegestroomde bezoekers uit andere dorpen, welkom heette op zijn trommel, kon men binnen genieten van koffie en gesponsorde taarten. Engbert Breuker zorgde voor het vermaak en nam de aanwezigen mee op een muzikale tijdreis met een boodschap. Tevens kregen de inwoners van De Marne een hart onder de riem gestoken door diverse landelijke politici die op Prinsjesdag de moeite namen om een videoboodschap te sturen. Onder meer Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) zeiden mee te leven met de noordelingen en wensten hun veel succes met het bereiken van de gestelde doelen.

UIT DE KRANT

Lees ook