Jeugdraad: “Kunstgras VV Zuidhorn kan wel even wachten”

Afbeelding
voorpagina groningen
ZUIDHORN – Een nieuw kunstgrasveld voor VV Grijpskerk? Of moet het geld toch naar de voetbalclub in Zuidhorn. Houden we zwembad de Griffioen open? Of steunen we het openluchtbad in Electra. En welke bibliotheken kunnen we eventueel sluiten? Goede vragen en harde noten. De afgelopen twee vrijdagen hebben diverse basisscholen hun leerlingen laten plaatsnemen in de jeugdraad waar strijdvaardig, maar respectvol werd gediscussieerd over waar de beschikbare 80.000 euro in gestoken moest worden. Aan de drie speciaal opgetrommelde en door wethouder Fred Stol begeleide wethouders om het voorstel van het tijdelijke college te verdedigen. Het college was voornemens alle vier de bibliotheken open te houden en daar 40.000 euro aan te besteden. Ook kon VV Grijpskerk een nieuw kunstgrasveld tegemoet kunnen zien voor 20.000 euro. Er zou dan 20.000 euro overblijven voor het onderhoud aan zwembad Electra, waarbij De Griffioen zou sluiten. De jeugdraad besliste in alle gevallen anders. Geen enkele keer wisten wethouder Stol en zijn protegés hun voorstel succesvol door de vergadering heen te loodsen. Wat de meeste kinderen uiteindelijk wel besloten? Beide zwembaden open houden voor 40.000 euro, een nieuw veld voor VV Grijpskerk en alle bibliotheken in de gemeente dicht met uitzondering van Zuidhorn. Hieronder het zelfgeschreven verslag van de toekomstige journalisten die namens GBS De Brug uit Zuidhorn de jeugdraadsvergadering hebben bijgewoond.
Raadsvergadering voor kinderen?
ZUIDHORN - Vrijdag 16 juni was er voor vele scholen een raadsvergadering zodat ze mee konden doen in een debat.
Er waren vele insprekers die hun mening gaven, alle meningen waren verdeeld. Sommige mensen vonden lezen belangrijk en waren het met het voorstel van de wethouders eens. Namelijk dat er 40.000 naar de bibliotheken ging en 20.000 naar het zwembad en 20.000 naar het voetbalveld. Er zijn een paar mensen geïnterviewd over wat zij ervan vonden. Toch vonden veel partijen andere zaken belangrijker, zoals de zwembaden en de voetbalvelden. Maar welke bibliotheken moeten dicht? GroenLinks zei:’ Zuidhorn moet sowieso open blijven en de rest maakt niet uit.’ De insprekers vonden echter: ’Geen één moet dicht.’ In de schorsing heeft de partij VVD een plan bedacht: er komt een subsidie bus en die gaat rond heel Zuidhorn zo komt er misschien meer geld. Na de schorsing waren de meningen alsnog verdeeld, dit was anders dan de wethouders hadden gedacht. Uiteindelijk gingen we stemmen niemand stemde voor het voorstel van de wethouders, dus die was van tafel. Er waren 10 stemmen voor het voorstel van de ChristenUnie en de VVD daarmee had dit voorstel gewonnen hun voorstel was: Voor de bibliotheken een subsidie bus voor de zwembaden elk jaar 10000 euro en voor het voetbalveld 40000 voor Zuidhorn en Grijpskerk.

UIT DE KRANT

Lees ook