Omwonenden in verweer tegen azc-locaties Zuidhorn

|
| Foto: |
voorpagina groningen

ZUIDHORN – Omwonenden van de beoogde azc-locaties aan de De Borgh en Het Anker in Zuidhorn hebben een dringende brief gestuurd naar de gemeenteraad van Zuidhorn. In de brief geven de buurtbewoners, die zich verenigd hebben in de bewonerscommissie Comité Zuidhorn AZC, aan dat zij de houding van het college ervaren als ‘respectloos’. “We worden eerst overvallen en vervolgens buitenspel gezet.”

Het Comité Zuidhorn AZC vindt dat de buurt vanuit het niets is geconfronteerd met de plannen van het college en dat er te weinig ruimte is gelaten voor inspraak. Tijdens de bijeenkomsten op 4 april jongstleden beloofde burgemeester Bert Swart in overleg te treden met een groep buurtbewoners om de plannen voor het azc op de locaties verder uit te werken. Een belofte die de burgervader heeft gehouden. Een groep omwonenden van locatie Het Anker bezocht op 18 april het gemeentehuis om met Bert Swart te spreken over mogelijke invullingen van de locatie. Daarin kreeg de commissie het gevoel dat er een fase werd overgeslagen. In plaats van te kijken naar wat er allemaal gerealiseerd kan worden in de buurt, had de buurt liever gesproken over de locatie zelf. “Moet er wel een azc gevestigd worden in deze woonwijk?” Volgens de buurtcommissie niet. Zij zien dus ook liever dat het college wat gas terug neemt en opnieuw de mogelijkheden op andere plaatsen in de gemeente gaat bekijken. Daarnaast steekt het de buurt dat het college de omwonenden tot dusverre weinig kansen heeft gegeven om mee te beslissen door middel van een inspraakprocedure. “Huisvesting van vluchtelingen is een uiterst gevoelig onderwerp. Een inspraakprocedure zou op zijn plaats zijn geweest”, aldus het Comité Zuidhorn AZC. “Door een dialoog met de eigen bevolking uit de weg te gaan, diskwalificeert het college zichzelf.” Duidelijk is dat de buurt vindt dat de communicatie van de gemeente te wensen overlaat. Het steekt de omwonenden dat er in een relatief korte tijd een beslissing afgedwongen wordt, zonder te kijken of er daadwerkelijk draagvlak is voor een azc in de woonwijk. In de brief verwijt de buurt het college teveel naar de wensen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te hebben gekeken, en daarmee voorbij te zijn gegaan aan de belangen van de eigen inwoners. “De houding van het college tegenover de buurt staat in schril contrast met de empathie die de gemeente Zuidhorn heeft ten opzichte van vluchtelingen”, vindt het comité. “Integratie is alleen mogelijk als er voldoende draagvlak is onder de bewoners om daadwerkelijk een steentje bij te dragen in het integratieproces. Door de gang van zaken én de keuze voor deze locaties is deze bereidheid niet aanwezig bij het comité.” Verder vreest de buurt dat de verhoogde bewonersdichtheid in de buurt voor veel problemen gaat zorgen. Zij geven aan bezorgd te zijn over onderlinge spanningen tussen vluchtelingen en buurtbewoners, de handhaving van de openbare orde en geluidsoverlast. Dit zou volgens de omwonenden veroorzaakt kunnen worden doordat de vluchtelingen geen ‘uitloopgebied’ hebben. “Vanuit het azc lopen ze direct de woonwijk in”, stelt het comité. “Het is voorspelbaar dat dit onwenselijk is en voor overlast gaat zorgen.” Het Comité Zuidhorn AZC vindt 300 asielzoekers in de wijk simpelweg te veel en dat op een te kleine locatie. Doordat er driehonderd vluchtelingen op locatie De Borgh gehuisvest moeten worden, komen daar gebouwen te staan met twee verdiepingen. “De getoonde informatie laat bouwwerken en een ruimtelijke indeling zien die niet zijn afgestemd op de rest van de buurt”, volgens het comité dat daarmee aangeeft dat het azc negatief gaat opvallen tussen de andere huizen en gebouwen. Het Comité Zuidhorn AZC verzoekt de gemeenteraad dan ook de beslissing omtrent het wel of niet vestigen van het azc op deze locaties op te schorten tot na een inspraakprocedure.

Namens het college geeft wethouder Bert Nederveen een reactie op de brief. “Het college is in deze niet tot inspraak verplicht, maar we willen de inwoners wel bij de besluitvorming betrekken.” Dat gold overigens niet voor de selectie van de locatie. “Welke locatie je ook kiest, er zijn altijd omwonenden die bezwaar hebben tegen een azc in hun buurt”, stelt wethouder Nederveen. “Daarom hebben wij het selectieproces intern gevoerd in samenspraak met de gemeenteraad. Nadat wij een geschikte locatie hadden gevonden zijn de omwonenden ingelicht.” De wethouder begrijpt de zorgen van het comité die vindt dat er al een fase te ver doorgedacht wordt. “We schorten de gesprekken over de invulling van de locaties op tot na 6 juni”, meldt de wethouder. “Het is zeker niet onze intentie geweest om de omwonenden buitenspel te zetten.” Het inspraakmoment voor de omwonenden gaat er in een later stadium wel komen. “Als de raad instemt met deze locaties dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden”, aldus Nederveen. “Daarbij geldt wel dat inwoners inspraak hebben en hun bezwaren kunnen indienen.” Dat de strijd rondom het azc in Zuidhorn nog niet gestreden is, is duidelijk. De gemeenteraad zal zich eerst over de brief buigen, alvorens op 6 juni tot een besluit te komen.

|

UIT DE KRANT