Klas 4 beslist in debat over alcohol

|||||
||||| Foto: |||||
voorpagina groningen

Leerlingen Gomarus College

ZUIDHORN - Afgelopen woensdag 21 januari zijn de klas 4 geschiedenis leerlingen van het Gomarus College Zuidhorn naar de jeugdgemeenteraadsvergadering geweest. Ze zijn er niet alleen geweest, maar ze hebben ook deze vergadering zelf nagespeeld en zo zelf besloten over het budget voor bewustwording van de gevolgen van alcohol bij jongeren.
Het voorstel van het college was om €3000 te verdelen voor de bewustwording. €1500 voor jongeren voorlichting, €500 ouders voorlichting, €1000 voor voorlichting verkopers. Het CDA vindt dat de verantwoordelijkheid vooral bij de jongeren ligt, dat de verkopers niet verantwoordelijk zijn. GroenLinks is het met CDA eens dat de jongeren het belangrijkste zijn. Ze wilden dat de jongeren een eigen campagne kunnen starten, ze wilden een cursus voor ouders en de jongeren samen. ChristenUnie wilde een grote bijeenkomst voor verkopers van alcohol. VVD vindt dat de jongeren een eigen verantwoordelijkheid hebben. PVDA vindt verkopers het minst belangrijk, ze hebben al een wet. D66 vindt dat de verkopers goed gecontroleerd moeten worden.
De VVD had een voorstel ingediend van €2000 voor de jongeren, €500 voor de ouders en €500 voor voorlichting op de sportverenigingen. Het college was het hier niet  helemaal mee eens, ze vonden dat de cafés ook voorlichting nodig hebben. Nadat alle partijen hadden ingestemd, ging het college ook akkoord, ondanks dat ze het er niet helemaal mee eens waren.
Het college gaat nu zorgen dat het besluit wordt uitgevoerd. Over een jaar gaan ze tijdens een raadsvergadering kijken of dit gelukt is.
Door: Leonie Gort, Liesbeth Vogelzang en Henriette Ritzema

|||||
|||||
|||||
|||||
|||||

UIT DE KRANT