Plaatselijk Belang overhandigt Dorpsvisie Visvliet 2025 aan burgemeester Swart

Afbeelding
voorpagina groningen

VISVLIET – Na de sluiting van de basisschool zitten de inwoners van Visvliet niet bij de pakken neer. Het Plaatselijk Belang presenteerde vorige week haar Dorpsvisie Visvliet 2025 en overhandigde deze aan burgemeester Bert Swart van de gemeente Zuidhorn. Die liet weten trots te zijn op de inwoners van het dorp. “Ze klagen hier nooit, maar gaan altijd door. Dit is een voorbeelddorp voor de hele omgeving.”

Door de sluiting van de basisschool moest de Dorpsvisie wel enigszins bijgesteld worden, zo gaf voorzitter Aly Frik eerlijk toe. Deze sluiting is een pijnlijk punt in het dorp en ook burgemeester Swart gaf te kennen dat het zonde is dat het dorp Visvliet geen basisschool meer heeft. De Dorpsvisie is nu gericht op behoud van het Bartoleshûs, het dorpshuis waar vele activiteiten plaatsvinden die de leefbaarheid in het dorp waarborgen. “Het is nu zaak om het Bartoleshûs open te houden”, vertelde Thea Landsaat, bestuurslid van Plaatselijk Belang. “Door de sluiting van de school mis je nu wel een belangrijke huurder, wat zorgt voor een begrotingsgat. Het vinden van een nieuwe functie voor het schoolgebouw vergt nu de nodige aandacht.”

Dat het Bartoleshûs een belangrijke functie in het dorp vervult, is wel duidelijk wanneer de activiteiten worden opgenoemd die er allemaal plaatsvinden. De jaarlijkse playbackshow bijvoorbeeld, waar het hele dorp maandenlang mee bezig is en wat in november altijd uitmondt in een groots opgezette happening. Of de kindervakantiespelweek, de toneelvoorstellingen, het 30 aprilfeest en de groots opgezette barbecue. “We hebben een aantal dingen voorgekookt bij de inwoners en dit bespreekbaar gemaakt”, vervolgt Landsaat. “We hebben als Plaatselijk Belang Visvliet enkele dingen aan de burgers voorgelegd en met het commentaar van de burgers is er een gedeelde dorpsvisie tot stand gekomen. Deze presenteren we vandaag en Aly zal het overhandigen aan de burgemeester.”

Het overhandigen had nog eventjes wat voeten in de aarde, want preses Frik was even vergeten dat dit op woensdagmiddag stond gepland. Burgemeester Swart, de overige bestuursleden van Plaatselijk Belang en de aanwezige pers had een klein half uurtje geduld nodig, maar uiteindelijk kon er geproost worden. Tot grote tevredenheid van de burgervader, die liet weten trots te zijn op de inwoners van het dorp. “De mensen hier doen er alles aan om Visvliet levend te houden. Er ligt wel een opgave wat betreft het dorpshuis voor de toekomst. Het is dan ook zaak dat de gemeente en het dorp gezamenlijk blijven optrekken. Ik moet de betrokkenen hier wel een compliment maken. Ze werken hard, klagen niet en ondernemen veel om Visvliet aantrekkelijk te houden. Dit is een voorbeelddorp voor de hele omgeving.”

De Dorpsvisie Visvliet 2025 wordt breed gedragen in het dorp, zo verzekerde het Plaatselijk Belang. Het plan omvat handvaten om het voorzieningenniveau op peil te houden. Zo beschrijft het plan dat een goede verbinding met Grijpskerk en omliggende dorpen gewenst is, terwijl er ook speciaal vervoer moet komen voor het halen en brengen van kinderen en ouderen naar Grijpskerk en terug. Wat betreft de woningmarkt ligt er voldoende ambitie in het plan, want het aantal huurwoningen van jongeren moet omhoog, er moeten starterswoningen komen, beter aangepaste huurwoningen voor ouderen en huurwoningen in het hogere segment. Daar houdt het niet op, van Plaatselijk Belang streeft ook naar vrije kavels aan de rand van het dorp, waardoor de mogelijkheid tot uitbreiding van het dorp blijft bestaan.

UIT DE KRANT

Lees ook