“Maak van de Nije Gast het nieuwe gemeentehuis”

Afbeelding
voorpagina groningen

GROOTEGAST – Vrij inlopen kon afgelopen zaterdag tijdens het politiek café dat door GroenLinks georganiseerd werd in het café van Niekerk. Daar hield voorman Jan Wessels een discussie met voorbijgangers over de vraag hoe een eventuele toekomstige herindeling eruit moet zien. Dat het onderwerp niet echt leeft, bleek wel uit het feit dat slechts drie personen langskwamen.

De middag werd niet geheel wat voorman Wessels ervan verwacht hij. Hij dacht dat de inwoners van zijn gemeente wel in discussie wilden over een eventuele herindeling. Slechts een paar voorbijgangers kwamen een kijkje nemen. Eigenlijk was iedereen het er wel over eens: als herindeling een grote kostenbesparing oplevert en de afstand tot de burger niet verder vergroot, is iedereen wel voor. Voor de één was dit een open deur, voor de ander een zorgvuldige afweging.

Wessels vreest dat na een herindeling de kosten voor de inwoners zullen stijgen. Op vele manieren moet dat worden tegen gegaan. Door het bijvoorbeeld niet bouwen van een nieuw gemeentehuis, maar door leegstaande gebouwen te gebruiken. “In de Nije Gast in Grootegast zit nu tijdelijk Het Hooge Heem, maar als dat weer leeg staat moet er iets nieuws inkomen. Het zou een mooie locatie zijn voor het nieuwe gemeentehuis.”

Door de lage opkomst kwam de discussie niet echt op gang. Opvallend, omdat bij veel inwoners van Oldekerk en Niekerk nog veel oud zeer zit over de vorige herindeling, sinds wanneer het volgens veel inwoners van de beide dorpen alleen maar slechter is gegaan. Toch namen ze niet de moeite om zaterdag een uurtje naar het café te komen. Een gemiste kans of vinden de inwoners een nieuwe herindeling stilletjes wel goed?

UIT DE KRANT