Thema- avond ‘Rendement uit de bodem’

|
| Foto: |
voorpagina groningen

GROOTEGAST – In de Herberg in de Grootegast te Grootegast werd onlangs een thema-avond over het onderwerp ‘Rendement uit de bodem’ georganiseerd. Een zestigtal belangstellenden kwam op de avond af.

Thema’s die de moderne veehouder dagelijks bezighouden, passeerden de revue. Door afnemende giften van zowel kunstmest als drijfmest is behoud van kwaliteit en gewasopbrengst geen vanzelfsprekendheid. Als gevolg hiervan stijgt de aandacht voor de efficiëntie in bemesting. Meer ruwvoer betekent meer melk en beperking van de krachtvoerkosten. Meststoffen- en graszaadleverancier Hazenberg en Loonbedrijf V.O.F. Wilgenburg hadden voor deze avond twee sprekers uitgenodigd. Dhr. E. Ensing, van Barenbrug, vertelde over het onderhoud van grasland. Het verhogen van de gewasopbrengst ligt binnen handbereik. Dhr. L. Slootweg, van meststoffengroothandel Triferto vertelde over het positieve effect van bekalken op gras- en maïsland. De volgende dag werd de theorie in praktijk gebracht met de nieuw aangeschafte Evers zaaimachine van V.O.F. Wilgenburg. Voor meer info kan men altijd contact opnemen met V.O.F. Wilgenburg of met Hazenberg Dier & Tuin Kunstmest – Veevoeders beiden gevestigd in Grootegast.

|

UIT DE KRANT

Lees ook