Niekerk wil eerste energieneutrale dorp worden

Afbeelding
voorpagina foto

“We willen voor onze kinderen en kleinkinderen iets duurzaams creëren”


NIEKERK - Doeke van Duinen en Johan Wilgenburg uit Niekerk hebben een duidelijk doel voor ogen. Niekerk, Oldekerk en Faan op termijn energieneutraal maken. Ze hebben hiervoor al een mooie groep mensen bij elkaar weten te vinden, die hun missie ondersteunen. Maar om de dorpen zelfvoorzienend te maken, is wel wat meer nodig dan alleen dat.


Doeke; “Onze missie is eigenlijk heel erg breed en groot. Maar we beginnen met het plaatsen van zonnepanelen als een eerste stap op weg naar een groter doel, het energieneutraal maken van de dorpen Niekerk, Oldekerk en Faan.” Johan vult Doeke aan; “Het idee is om een energiecoöperatie te starten, waarbij we dus energie opwekken vanuit zonnepanelen. Dat idee is al wat ouder,” vertelt Johan. “Doeke en ik hebben dat aan de keukentafel al eens besproken, zo van; ‘hoe pakken we dat aan en wie moeten we daarvoor hebben?’ Daar bleef het toen eigenlijk bij. Doeke kreeg op den duur contact met de Gebiedscoöperatie en daar vertelden ze over een project van een groep tweedejaarsstudenten van de opleiding Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen, waarbij de school op zoek was naar dorpen met initiatieven op het gebied van energie-neutraal maken en duurzaamheid. We hebben toen meer mensen om ons heen verzameld waarvan we wisten dat ze geïnteresseerd waren en van daaruit een stuurgroep gevormd. Onze dorpen hebben we toen bij de school aangemeld en we sloten aan bij een groepje dorpen met dezelfde doelstelling, maar die al verder in het proces waren. De studenten hebben onderzoek verricht en een plan voor een campagne gemaakt. In principe hebben zij daarmee de eerste stap gezet en in kaart gebracht hoe zo’n stappenplan er uit zou kunnen zien. Ook als het gaat om bijvoorbeeld de communicatie met de inwoners. Wij werden ons toen wel wat meer bewust van wat er allemaal komt kijken bij zo’n project en dat het niet makkelijk zou worden. Hoewel allemaal kort dag, hebben we ons direct ook aangemeld bij een initiatief van de provincie Groningen om een kans te maken op ondersteuning vanuit de provincie. Helaas zijn we op dat moment niet uitgekozen door de Provincie.”


De heren hebben dit laten bezinken en hun project onder de aandacht gebracht bij de voormalige Gemeente Grootegast. Johan; “Dat werd heel enthousiast ontvangen. Zij wilden ons graag helpen en hebben uiteindelijk een startsubsidie hiervoor verleend aan ons. Dat is puur bedoeld voor de voorbereidende zaken zoals onderzoek en het opzetten van een website. Van daaruit zijn we lid geworden van de Groninger Energie Koepel, een organisatie die projecten als die van ons ondersteunt met hun ervaring en kennis. Tevens hebben we een subsidie ontvangen van het servicepunt “Lokale Energie Voorwaarts”, een initiatief van de provincie Groningen.”


De eerste stappen waren daarmee gezet, maar toen rees al snel de vraag waar die zonnepanelen dan geplaatst moesten worden. De heren vonden al snel een boerderij aan de Zuiderweg in Niekerk bereid die wel oren had naar panelen op zijn dak. De eigenaar had zelf al plannen om te investeren in de aankoop van zonnepanelen. Op deze manier kan de coöperatie meeliften op de aanschaf en hebben profiteren zij daardoor van een inkoopvoordeel. “We hebben enkele keren met ons verhaal in de Dorpsproat gestaan, ons lokale krantje, en op basis hiervan zijn er op dit moment al 270 intentieverklaringen binnen gekomen.” vertelt Doeke. “Dat houdt in dat mensen die bereid zijn om in panelen te investeren, maar deze niet op hun eigen dak willen, een verklaring inleveren bij ons dat ze de intentie hebben panelen af te nemen en aangeven hoeveel dat er dan zullen zijn. Tot nu toe zijn dat dus 270 panelen. Daarnaast hebben we enkele brochures verspreid met aanmeldformulieren, waarbij mensen aan kunnen geven dat als ze ook zonnepanelen willen hebben, zich kunnen aanmelden bij de coöperatie, zodat ze zeggenschap hebben en mee kunnen delen in het rendement wat behaald kan worden op de panelen. Er zijn namelijk genoeg mensen die hier wel wat in zien, maar de panelen niet op hun eigen dak willen hebben. Zo kunnen we goed zien wat de belangstelling hier is en of we er mee door moeten gaan. Tot nu toe zit het met die belangstelling meer dan goed. Dat zagen we eveneens op de bijeenkomst die we in De Rotonde organiseerden. Daar kwamen zo’n 75 mensen op af. Het leeft dus echt hier. En niet alleen hier, maar ook in bijvoorbeeld Oostwold en Oldehove zijn dit soort initiatieven. Op deze manier kunnen we echt iets duurzaams creëren in de oude gemeente Oldekerk, waar onze kinderen en kleinkinderen nog wat aan hebben in de toekomst.”


Op dit moment zijn de heren vooral op zoek naar deelnemers aan de energiecoöperatie. ”En wanneer dat veel mensen zullen zijn, dan zijn we natuurlijk ook op zoek naar nieuwe daken waar we panelen mogen plaatsen”, zegt Johan. “We zoeken vooral mensen die mede enthousiast zijn. Die graag wat willen met het duurzaam opwekken van energie en iets bij willen dragen aan een duurzame en energieneutrale gemeenschap. Zodat we in de toekomst bijvoorbeeld elektrische auto’s kunnen gaan verhuren die rijden op zelf opgewekte stroom. Zodat mensen die het wat minder breed hebben ook eens in een Tesla naar Lauwersoog kunnen rijden voor een visje. We willen vooral verbinding realiseren. Want wanneer je iets met elkaar deelt, dan heb je interesse in elkaar.” Doeke vult aan; “Maar we willen het ook breder trekken, mensen zich meer bewust laten worden van hun eigen situatie. Kunnen ze beter isoleren? , hebben ze nog ergens oude lampen in huis?, kortom; kunnen ze nog ergens energie besparen en daarmee zorgen voor een beter milieu?”


Duurzame energie is op veel manieren te verkrijgen. “Wij leveren straks aan duurzame energiebedrijven. Stroom welke op duurzame manieren opgewekt wordt, bijvoorbeeld via zonnepanelen of bij boeren op het land, verkopen zij dan weer door aan particulieren. Mensen uit het dorp melden zich bij ons aan en profiteren meteen van energie dat in hun eigen dorp is opgewekt. En wat er dan binnenkomt aan inkomsten, daarvan willen we een deel indirect teruggeven aan het dorp door bijvoorbeeld te investeren in andere initiatieven, wel of niet energie-gerelateerd.” Op de vraag of het project alleen bedoeld is voor inwoners van Niekerk, Oldekerk en Faan, antwoord Johan; “Nee hoor, wanneer wij de zonnepanelen uitbreiden, dan kunnen we uiteindelijk ook de mensen van omliggende dorpen bereiken. Zuidhorn, Enumatil, Briltil en zo steeds verder. Mensen uit deze dorpen kunnen zich eveneens bij onze coöperatie aansluiten. Maar laten we hier eerst maar beginnen”, lacht hij. Meer informatie over dit energieproject is te vinden op www.enofpower.nl, aanmelden kan via info@enofpower.nl.


9/?9?

UIT DE KRANT