Echtpaar Hoekstra-Postma uit Buitenpost 65 jaar getrouwd

Afbeelding
uit het hart

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft op donderdag 30 juli het echtpaar Hoekstra-Postma uit Buitenpost bezocht voor een felicitatie. Het echtpaar is op 1 augustus 65 jaar getrouwd. Wyb Hoekstra en Geartsje Hoekstra-Postma trouwden op 1 augustus 1955 in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het echtpaar heeft zes kinderen, 13 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Mevrouw Hoekstra-Postma is geboren in Tytsjerk. Haar ouders hadden een transportbedrijf en een taxibedrijf, waar zij in mee werkte. De heer Hoekstra is geboren in Sumar en opgegroeid in Tytsjerk. Hij was arbeider in het boerenbedrijf van zijn vader. Na hun trouwen kocht het echtpaar een boerderij in Burum. Mevrouw werkte volledig mee in het bedrijf en zorgde daarnaast voor de kinderen en het huishouden. Ook was ze maar liefst veertig jaar als penningmeester actief bij de Vrouwenvereniging, achttien jaar in de kerkenraad en zeven jaar in het schoolbestuur. Het echtpaar is zowel geestelijk als lichamelijk goed gezond. Het lopen wordt wat minder, maar ze rijden nog steeds in de auto en fietsen ook nog flinke afstanden. In de vakantie maar liefst 258 kilometer.

UIT DE KRANT