In the sportlight: VV Niekerk

Afbeelding
spo(r)tlight

‘Vv Niekerk stelt viering 75-jarig jubileum uit’


NIEKERK – Op sportpark Eekeburen, de thuishaven van vv Niekerk, liep voorzitter Auke Henk Doornbosch afgelopen donderdagavond met een goed gevoel rond. De reden daarvoor was vooral het feit, dat er die avond zowel door de jeugd als door de senioren, met inachtneming van de richtlijnen van de KNVB, weer getraind werd.

“We hebben bij Niekerk vooral elkaar gemist”, begint Doornbosch. “Er komen veel mensen bij de club, die zelf niet voetballen, maar die zich met elkaar verbonden voelen. Het is dus heel fijn dat we nu de goede kant op gaan en ik hoop vurig dat alle beperkingen er snel weer vanaf kunnen. We worden door de KNVB goed geïnformeerd en dat geeft ons houvast over wat er wel en niet kan. Ik ben overigens aangenaam verrast door de acceptatie, die er bij onze leden en ook de ouders van onze jeugdleden is, voor wat betreft de maatregelen. Iedereen werkt zonder een wanklank goed mee en iedereen houdt zich aan de afspraken. We hebben geen vragen gehad over teruggave van contributiegelden en onze sponsoren blijven de club steunen. Uiteraard hebben sommige sponsoren het door de huidige crisis ook moeilijk en ik hoop van ganser harte dat ze overeind blijven. Ze zijn erg belangrijk voor ons”.

Doornbosch omschrijft vv Niekerk als een plezierige dorpsclub, waar prestatie en ontspanning hand in hand gaan. De club telt tussen de 350 en 400 leden. Dat zijn lang niet allemaal spelende leden; ook veel oud-voetballers blijven gewoon lid van de club. De 48-jarige Doornbosch, die sinds 5 jaar voorzitter is van Niekerk, is in het dagelijkse leven bedrijfsleider van een vestiging van Intratuin in Winschoten. Dit houdt in dat hij op zaterdagen lang niet altijd op het sportpark aanwezig kan zijn. “Maar we hebben bij de club een prima stel mensen die op de zaterdagen alles in goede banen leidt. Alle posities zijn redelijk tot goed ingevuld. Er zijn wel wat vacatures, maar die proberen we wel weer ingevuld te krijgen. Dat is wel eens lastig. Je moet daarbij niet altijd weer bij dezelfde mensen aankloppen, ik zie graag dat er ook anderen opstaan om een functie te bekleden. Het komende seizoen gaan we met ledentaken werken. Dit houdt in dat van ieder lid en van een ouder van ieder jeugdlid, verlangd wordt om een taak binnen de club te vervullen. Dat kan een structurele taak zijn, maar ook een meer incidentele taak. Voor het onderhoud van de velden en de rest van de accommodatie hebben we trouwens een vaste groep ‘oudere’ mannen. Ze zijn vrijwel iedere vrijdag op en rond het complex bezig en ontspannen vervolgens nog even in een eigen kantine. Prachtig vind ik dat”.

Bij de vraag over de sportieve ambities voor het komende seizoen veert Doornbosch enthousiast op. Hij vertelt: “Het afgelopen seizoen kwamen we na degradatie weer uit in de 4e klasse met Joey Witte als nieuwe trainer. Daar hebben we een risico mee genomen, want Niekerk is zijn eerste club als hoofdtrainer. Joey heeft echter als jeugdtrainer het nodige laten zien en heeft ons niet teleurgesteld. Hij is een energieke en enthousiaste trainer en past goed bij Niekerk. Toen de competitie werd stilgelegd stonden we op de vierde plaats en waren we nog in beeld voor de nacompetitie. Volgend seizoen willen we minimaal voor hetzelfde gaan en ik geloof er ook in dat het haalbaar is. De eerste selectie wordt namelijk versterkt met onder andere oud-spelers en drie talentvolle A-junioren. De concurrentie voor een basisplek in het eerste elftal is dus behoorlijk toegenomen en het is aan de technische staf om daar goed mee om te gaan. We beschikken volgend seizoen over een mix van ervaren spelers en jong talent. Ik ben heel benieuwd wat ons dit gaat brengen”.
Doornbosch kijkt overigens verder dan het 1e elftal. Hij benadrukt vooral ook het belang van enthousiaste en gediplomeerde jeugdtrainers. “We zijn druk bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. Voor de jongere jeugd maken we gebruik van voetbalschool ‘Het verschil’ en ook dat is een bewuste keuze. Investeren in de jeugdafdeling is erg belangrijk met het oog op de toekomst”.

Een vervelende bijkomstigheid van de coronacrisis is het feit dat Niekerk voorlopig een streep heeft moeten zetten door het feest, dat gevierd zou gaan worden in verband met het 75-jarig jubileum. Niekerk werd op 22 oktober 1945 opgericht en de plannen om het jubileum te gaan vieren waren al in ontwikkeling. De bedoeling was om op donderdag 22 oktober 2020 een receptie te houden en twee dagen later uit te pakken met allerlei activiteiten en een groots jubileumfeest. Doornbosch daarover: “Een feest met anderhalve meter afstand tot elkaar zien we hier niet zitten, maar dat feest komt er wel. Wellicht in 2021, want feestvieren zit de Niekerkers in het bloed. Eerst is het zaak dat we deze vervelende periode achter ons kunnen laten. Ik spreek daarbij de wens uit dat we allemaal gezond en fit blijven en dat onze sponsoren bedrijfsmatig en in economisch opzicht deze periode goed zullen doorstaan”. Wie: Vv Niekerk
Waar:Sportpark Eekeburen, Smidshornerweg 51 Niekerk
Info:
www.vvniekerk.nl

UIT DE KRANT

Lees ook