(On)Genode Gast

Afbeelding
ongenode gast

Waar: BaronTheater Opende


Wanneer: woensdag 23 februari


Wat: Koninklijke Erepenning voor Crescendo


OPENDE – Op woensdag 23 februari 2022 stond er iets bijzonders te gebeuren in het BaronTheater in Opende. Uiteraard wilde de (on)genode gast daar graag getuige van zijn. Bij binnenkomst was er aanvankelijk niets dat op een bijzondere gebeurtenis kon wijzen. In de foyer waren de slagwerkers van Crescendo onder leiding van Erik van der Ploeg druk aan het repeteren en in de theaterzaal gold hetzelfde voor de muzikanten met blaasinstrumenten. Het was voor de (on)genode gast beslist geen straf om eerst enige tijd naar de muzikanten, die onder de bezielende leiding van dirigent Sietze Bandringa hun best deden, te mogen luisteren. Na enige tijd sloten de slagwerkers aan in de theaterzaal voor een gezamenlijke repetitie. Tijdens een korte onderbreking nam het in de zaal aanwezige echtpaar Fokko en Wiepie Tolsma vervolgens het woord.Vrijwel gelijktijdig werd door zoon Leonard Tolsma een kist op wielen naar binnen geschoven. De (on)genode gast vroeg zich af of dit de opmaat zou zijn naar de bijzondere gebeurtenis. Dat bleek niet zo te zijn, want Fokko Tolsma vertelde dat niemand minder dan burgemeester Ard van der Tuuk rond 21.00 uur naar het BaronTheater zou komen. Een dergelijk bezoek valt vrijwel altijd automatisch in de categorie bijzondere gebeurtenissen. Maar eerst had toch ook de familie Tolsma iets bijzonders. Ze bleken via Marktplaats een instrument gekocht te hebben, dat helemaal uit Maastricht moest worden opgehaald. Jan Willem de Nas werd naar voren geroepen, want in de forse kist bleek een voor hem bestemde sousafoon te zitten. De sprakeloze Jan Willem nam het instrument dankbaar in ontvangst en nam op het podium meteen afscheid van het oude exemplaar. Intussen was er in de zaal en op het podium toch wel sprake van enige nervositeit met het oog op de aangekondigde komst van de burgervader van de gemeente Westerkwartier. Rond de klok van 21 uur kwam Ard van der Tuuk, met de ambtsketen omgehangen, het theater binnen. Geheel in de stijl en het handelsmerk van Crescendo deed hij dat op de fiets, met in zijn kielzog wethouder Hielke Westra. Ook hij kwam op de fiets naar binnen. Vervolgens maakte de burgemeester duidelijk dat de bijzondere gebeurtenis een wel heel bijzondere gebeurtenis genoemd mocht worden. Wat was namelijk hert geval. De burgemeester sprak het bestuur en de leden van Crescendo namelijk toe namens Koning Willem Alexander en reikte ook namens de Koning de Koninklijke Erepenning uit aan Crescendo. Met het toekennen en uitreiken van de Erepenning wordt het respect en de waardering gesymboliseerd, welke de Koning als allerhoogste gezag heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Burgemeester legde uit dat niet enkel het feit dat een vereniging, zoals nu Crescendo, honderd daar bestaat voldoende is om de Erepenning toegekend te krijgen. Er moet overduidelijk sprake zijn van een aantoonbare maatschappelijke betekenis en waarde. De burgemeester vertelde trots te zijn op Crescendo, dat voor wat betreft de aard, de duur, de betekenis en uitstraling voor de gemeente Westerkwartier volgens hem de Erepenning meer dan terecht werd toegekend. Ook onthulde hij dat Crescendo hiermee de primeur in ‘zijn’ gemeente heeft. Het geeft het bijzondere karakter daardoor nog meer glans. Net als ook voorzitter Albertha Hoekstra in haar reactie deed, memoreerde de Burgemeester de inzet van de oprichters en oud-leden, die niet meer onder ons zijn. De Erepenning is ook voor al deze personen, die het fundament onder Crescendo hebben gelegd. Voorzitter Hoekstra van Crescendo noemde de toekenning ‘Overweldigend’. Ze sprak van een memorabel moment om stil van te worden. Lang bleef het niet stil, want de Bicycle Showband Crescendo zat te popelen om voor zichzelf een welverdiende serenade te spelen. Er wordt in het komende jaar nog op verschillende momenten en op verschillende manieren bij het eeuwfeest stilgestaan. Dat dit nu zelfs met een Koninklijk tintje kan is voor Crescendo meer dan een kers op de taart. De Erepenning en het bijbehorende ingelijste Koninklijk Besluit laten zien, waar een klein dorp groot in kan zijn.

UIT DE KRANT

Lees ook