DE (ON)GENODE GAST

Afbeelding
ongenode gast

SURHUISTERVEEN – Op donderdagavond 10 februari meldde de (on)genode gast zich bij MFC ‘It Vleckehûs’ in Surhuisterveen. Sinds kort is in het MFC het welzijnsproject voor én van jongeren met de naam ’t Stationnetje’ gehuisvest. Het project is opgezet vanuit Welzijnsorganisatie KEaRN van de gemeenten Achtkarspelen en Tietjerksteradiel. De naam ’t Stationnetje verwijst naar de eerste locatie waar het project onderdak vond en dat was in het stationsgebouw in Hardegarijp. Na Bergum en Buitenpost is Surhuisterveen het vierde dorp waar het project gehuisvest is en jongeren gaat helpen om door hen zelf gestelde doelen na te streven en te verwezenlijken. Donderdag was de openingsavond van ’t Stationnetje in Surhuisterveen. Bij binnenkomst van de (on)genode bleek dat het alarm was geactiveerd en de projectmedewerker Patrick van Beieren deed verwoede pogingen om het luidruchtige alarm het zwijgen op te leggen. Het nieuwe onderkomen moet duidelijk nog wat wennen en dat was ook wel aan de aankleding en inrichting te zien. Maar samen met de doelgroep zal dat ongetwijfeld voor elkaar gaan komen. De luidruchtige entree stond wat in contrast met het aantal jongeren dat aanwezig was. De drie aanwezige jonge meiden trokken zich weinig van het lawaai aan en gingen rustig door met waar ze mee bezig waren. Nadat Patrick het alarm eindelijk door tussenkomst van de alarmcentrale onder controle kreeg, werd het mogelijk om met elkaar te kunnen communiceren.  De aanwezige Mirte de Wit (16 jaar) had in Hardegarijp al de nodige ervaring met het project opgedaan. Ze is blij dat ze nu ook in haar woonplaats Surhuisterveen kan deelnemen. Mirte, die met een aantal (levens)vragen worstelde, zegt veel baat te hebben gehad bij de trainingen en begeleiding vanuit ‘Stationnetje’. Het is van belang om eerst je doelen te stellen en daar vervolgens aan te gaan werken. Dat kan dus met de steun en begeleiding van projectmedewerkers, maar er wordt ook geleerd van andere deelnemers. Patrick beaamt dit volmondig. Jongeren tussen 14 en 28 jaar kunnen zich bij het project melden, waarbij het ontdekken van je talenten en het bevorderen van een positieve impact op je omgeving de grootste uitdagingen zijn. Dat kan met vallen en opstaan gepaard gaan, maar dat maakt niet uit. Het gaat ook om het leren van gemaakte fouten en dat helpt om je doelen te kunnen behalen. We doen veel samen en dat hoeft niet altijd in het kader van een concreet doel te passen. Zo hebben we vandaag bijvoorbeeld spontaan met elkaar houten rondjes beschilderd. Ook de 14-jarige Andrea Wijbenga is aanwezig. Het concept spreekt ook haar zeer aan en ze vindt het contact met andere jongeren en het samen werken aan doelen een mooi streven. Patrick benadrukt dat alles op vrijwillige basis is en er dus geen verplichtingen gelden. Om de uitdagingen voor jongeren extra aantrekkelijk te maken is er wel sprake van een soort beloning. Als de afgesproken inzet voor jezelf en je omgeving positief uitpakt en daar 80 uur aan is besteed, levert dat 175 Euro op. Los daarvan kunnen trainingen worden gevolgd op het terrein van zelfontwikkeling, talentontdekking en sociale ontmoetingen. Alle doelen en alle uitdagingen zijn bespreekbaar en worden op haalbaarheid getoetst. Projectleider Melanie Berends, die verantwoordelijk is voor het regelen van subsidies en het waarborgen van de visie welke voor het project is vastgesteld, is optimistisch. Ze vertelt: “De opdracht is om de komende 3 jaar vanuit de vier locaties ongeveer 1000 jongeren vooruit te helpen. Dat doen we met een vijftiental enthousiaste en gedreven projectmedewerkers. Dit werk vraagt passie en die hebben we. Onze kracht is dat we laagdrempelig zijn en niet met harde protocollen werken. Het klinkt wat gek, maar het is juist beter om niet heel geordend en gestructureerd aan de slag te gaan. Dat zijn jongeren vaak zelf ook niet en dat maakt dat onze werkwijze goed aansluit en bij de doelgroep. We zien nauwelijks afvallers en werken goed samen met de reguliere partners uit het Welzijnsdomein. Jongeren tussen de 14 en 28 jaar uit de hele regio kunnen zichzelf aanmelden. Ook worden de jongeren gewoon opgezocht, bijvoorbeeld op scholen”. Zie voor meer informatie over het project en de mogelijkheden de website: www.stationnetje.com

UIT DE KRANT

Lees ook