Gebiedsfonds

|||||
||||| Foto: |||||
ongenode gast

Datum: woensdag 18 juli

Tijd: 15:00 uur

Locatie: Curringherveld, Kornhorn

Het miezert woensdagmiddag als de Ongenode Gast Kornhorn binnenrijdt. Het is een restant van de regen, die de afgelopen dagen veelvuldig naar beneden kwam. De gevolgen van die regen zijn te zien op de ree naar het Curringherveld. Grote waterplassen vertroebelen het mooie pad en door de motregen ziet het geheel er ditmaal bijzonder troosteloos uit.

Op het terrein aangekomen ziet het er al wat beter uit. Nog steeds wel die regen, maar in de schuur is het gezellig. Aanwezig zijn vele prominenten, die de koffie en koek goed laten smaken. Het feestelijke randje met de hapjes ontbreekt nog wel, maar misschien zou dat later nog goed gemaakt worden?

Burgervader Kor Dijkstra ontvangt de bezoekers. Al is Dijkstra in deze hoedanigheid even geen burgemeester. De cheque die hij vandaag overhandigt krijgt, krijgt hij namelijk als voorzitter van een fonds, dat er de komende jaren alles aan wil doen om het landschap in de regio te verbeteren. Dat moet gedaan worden door een zogenaamd gebiedsfonds, waar iedereen aan mee kan doen zonder dat het geld kost. Hij legt het zo uit: “Mensen kunnen geld storten op een rekening van de Rabobank. Daar krijgen ze dan een marktconforme rente op. Daarnaast komt 5% ten goede aan het gebiedsfonds. Met dit geld willen we onder andere aan landschapsonderhoud doen.”

Dan duikt gedeputeerde Wiebe van der Ploeg, geflankeerd door twee ambtenaren en zijn chauffeur op. Van der Ploeg, een natuurliefhebber, bekent dat hij zich nooit bewust is geweest van dit gebied. Een reden voor boswachter Nico Boele om hem later die middag op een tour door het gebied mee te nemen. In zijn speech haalt Van der Ploeg oud-gedeputeerde Douwe Hollenga. Deze maakte zich ooit sterk voor het gebiedsfonds en om dat te vieren is Hollenga deze middag ook aanwezig.

Van der Ploeg vertelt verder blij te zijn met het fonds. “Dit is van onderop en dat is goed. Landelijk moet dit plan uitgerold worden, zodat er veel geld binnen te halen is. Het is nu aan deze fondsen om hier vorm en inhoud aan te geven.” Daarna had hij een verrassing. Naast een bijdrage van tweemaal vijf miljoen van zowel de provincie als de regiovisie Groningen-Assen kon de gedeputeerde nog eens twee miljoen schenken uit naam van het Nationaal Groenfonds. “Dit is een extra toetje,” zo vatte hij het samen.

Dijkstra was blij met de gift en meteen begon Boele te vertellen over het gebied. Het ontstaan ervan en ook de werkzaamheden die het afgelopen jaar plaatsgevonden hebben. Daarna mocht voorzitster Lea van der Tuin het overnemen. Dat was niet tegen dovemans oren gezicht en zonder aarzeling ging ze verder waar Boele stopte. Tot in detail kregen de aanwezigen een inkijkje in het programma. Daarnaast toonde ook Van der Tuin zich enthousiast voor het plan. Al was het maar omdat er geld uit te halen was voor ‘haar’ natuurgebied.

Zo vertelde ze dat haar organisatie zal gaan kijken hoe ze voor subsidie in aanmerking kan komen. “Dan zal er vast wel wat geld vrijvallen voor het Curringherveld.” Ze omschreef het natuurgebied als de groene brink van het dorp. “Dit is een christelijk dorp en dat verbroedert hier. Dat zie je bijvoorbeeld bij de openluchtdiensten, die hier elk jaar gehouden worden. Maar ook bij het muziekonderwijs, dat onlangs hier haar jaarlijkse uitvoering gaf.” Na ongeveer tien minuten was haar betoog klaar en sloot ze af met een grijns. “Zo, dat was heel kort dacht ik.”

Als laatste was het woord aan Ronald Sijnen van de Rabobank. Hij werkt nog maar kort bij deze Rabobank. “Hiervoor werkte ik in Drachten, maar daar zag de provincie het niet in.” Volgens Sijnen heeft het fonds veel voordelen. “Want als het goed gaat met het gebied, dan gaat het dat ook met de bank en dat zeg ik niet alleen vanuit financieel perspectief.” Volgens Sijnen wil de Rabobank zich inzetten om de komende maanden zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen. Daar heeft hij zelfs een folder voor ontwikkeld.

In totaal zit er in de pot nu dus twaalf miljoen euro. Dat levert op jaarbasis het fonds zo’n € 12.000,- op als de rente op 2% blijft. Zelf hoopt Dijkstra nog meerdere partijen, waaronder onderwijsorganisaties, enthousiast te krijgen om mee te doen in het project. Zij kunnen dan hun geld sparen tegen een gunstig rentetarief, waar ook het fonds weer van profiteert. In totaal moet er zo’n 60 miljoen in de pot komen. Met de daarbij horende jaarlijkse rente van € 60.000,- kan volgens hem echt iets gedaan worden in de regio. De komende maanden gaat hij daarom samen met bestuurslid Bert van Mansom de boer op. Een eerste poging werd gedaan bij de Ongenode Gast. “Want we zoeken veel geld,” stelde Dijkstra.

|||||
|||||
|||||
|||||
|||||

UIT DE KRANT