Visvlieter Koerier blijft op papier!

Afbeelding
Nieuws

VISVLIET - Visvliet heeft al 50 jaar een dorpskrant en daarom kwamen er op 18 november circa veertig mensen naar het Bartolushûs om dat te vieren. Het werd een plezierige duik in het recente verleden van dit actieve dorp en benadrukte dat de ‘Visvlieter Koerier’ nog steeds goed gelezen wordt en een belangrijke verbindende factor in het dorp is. Voorzitter Plaatselijk Belang Martin Boog opende de middag met een welkom en gaf de microfoon daarna snel door aan Roel Nijhof, oud inwoner en 50 jaar geleden bestuurslid van Plaatselijk Belang. Roel was er bij toen op een vergadering een belangrijk besluit besloten werd. ‘We vonden het belangrijk om dorpsgenoten betrokken houden bij het dorp, door ze te informeren over wat er in het dorp was gebeurd en ging gebeuren.’ In 1973 verscheen de eerste Visvlieter Nieuwsbrief, waarvan een origineel exemplaar was in te zien. Nijhof gaf vervolgens aan: ‘Er is in 50 jaar veel veranderd in het dorp, maar de behoefte om lokaal nieuws te ontvangen is nooit verdwenen.’ Onderwerpen van die eerste nummers waren onder andere het laten grazen van schapen op het kerkhof, de vervuiling van het water van de Lauwers en de vraag om meer woningbouw in het dorp. Hoe actueel is dat laatste in een dorp dat het heft in eigen handen heeft genomen en zelf een aantal huizen verhuurt. Dorpsarchivaris Agda v.d. Vlis nam het publiek mee door 50 jaargangen dorpskrant, die trouwens keurig geordend staan opgesteld in het Visvlieter Archief. Ze vermelde specifiek een aantal bijzondere uitgaven, zoals ’50 jaar bevrijd’, ‘De Milleniumeditie’ en ‘Het Boerenbedrijf’. Ze gaf ook een tip: ‘Gebruik roestvrije nietjes, want bij het teruglezen is roestvorming erg vervelend.’ Van de vier huidige redactieleden zijn Aly Frik, Popke Wilpstra en Albertha Veenstra al 36 jaar actief, vanaf het moment dat het blad de naam ‘Visvlieter Koerier’ kreeg. Ze werden in het zonnetje gezet en kregen een mooie herinnering en een herdruk van het allereerste nummer. Popke Wilpstra gaf aan dat bijna alles door de redactie geplaatst wordt: ‘Heel soms zijn de ingeleverde verhalen zo persoonlijk, dat het beter is om ze niet te publiceren.’ Jasja Nottelman maakt sinds een paar jaar deel uit van de redactie en vindt het bijzonder, dat ze door het schrijven snel binnenkomt bij veel dorpsbewoners. De middag werd afgesloten met het vertonen van een film uit het einde van jaren 70. Daarin spreekt Willem Sikkema, toen één van de oudste inwoners van het dorp, over de veranderingen van de 20-ste eeuw, aan de hand van zijn leven. Authentieke beelden, die bij veel bezoekers herinneringen opriepen aan reeds overleden dorpsgenoten. De belangrijkste uitspraak kwam van hoofdredacteur Aly Frik, die aan het eind van de middag opmerkte, dat ze het jammer vindt dat alles digitaal wordt. Maar zij verzekerde alle Visvlieters: ‘Wees mor gerust, de Koerier blift op papier!’

UIT DE KRANT