Online casino’s lijken een blijvertje

Nieuws

De afgelopen jaren is het aantal online casinos in vogelvlucht toegenomen. Door de recente wetgeving in 2021 is het voor aanbieders van online kansspelen legaal geworden om hun aanbod in Nederland te exploiteren. Dit in combinatie met de langdurige lockdowns die in 2020 en 2021 van kracht waren is het aantal spelers bij het casino zonder Cruks en met Cruks significant gegroeid. Met de groei van het aantal spelers is het aantal mensen dat te kampen heeft met problematische gokgedrag helaas ook gegroeid. Dit gegeven is belangrijk voor inwoners van Groningen om zich bewust van te zijn en in geval van vermoedens van een gokverslaving niet langer de andere kant op te kijken.Online casinos zijn overal


Je hoeft tegenwoordig de televisie maar aan te zetten of buiten te lopen en je ziet wel een of meerdere uitingen van online casinos met als doel om jou als speler aan hen te binden. Ook voor de inwoners van Groningen zal deze trend niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Hoewel de meeste casinos zich in de Randstad bevinden is Groningen als grote stad een interessante locatie voor casinos om zich te vestigen. Hoewel nog niet duidelijk is waar het onlangs afgebrande pand van Holland Casino zal worden herbouwd zijn de casino’s goed vertegenwoordigd in de binnenstad.


Wat zijn online casino’s en waarom zijn ze zo populair?


Online casino’s zijn digitale versies van traditionele casino’s waar spelers via internet toegang hebben tot een breed scala aan casinospelen, zoals gokautomaten, roulette, blackjack, poker en baccarat. Ze zijn populair omdat ze 24/7 beschikbaar zijn, spelers de mogelijkheid bieden om vanaf de comfort van hun eigen huis te spelen en vaak bonussen en promoties aanbieden die sterk tot de verbeelding spreken. Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen het casino zonder Cruks en met Cruks – waarover later meer.


Nieuwe wetgeving


Een kleine twee jaar geleden is de nieuwe kansspelwetgeving – wet Kansspelen op afstand - geïntroduceerd. Met deze wet heeft de overheid als doel gehad om de online markt van casino’s verder te reguleren. Door het verstrekken van vergunningen aan casino’s die aan de kwaliteitsnormen van de Kansspelautoriteit voldoen is men van mening dat consumenten beter worden beschermd. Casino’s die over een Nederlandse vergunning beschikken mogen tegenwoordig dus legaal hun aanbod exploiteren, maar aan de andere kant is het voor deze groep casino’s verplicht om mitigerende maatregelen te treffen ten einde het risico op gokverslavingen zo klein als mogelijk te maken. De bekendste uitwerking hiervan is het Cruks register. Cruks is de afkorting van Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. In dit register kan iemand worden geregistreerd waarvan wordt vermoed dat er onbehoorlijk gokgedrag aanwezig is. Na registratie is het een geregistreerde niet mogelijk om gedurende een periode van 6 maanden fysiek en/of offline te gaan gokken. Het Cruks omzeilen kan echter nog steeds, en dat gaat als volgt: iemand die niet langer mag gokken bij een casino kan zich eenvoudig registreren bij een buitenlands casino. Dit casino zonder Cruks kent geen koppeling met het register en zal geen foutmelding geven wanneer een account-registratie plaatsvindt.


Groei van illegaal aanbod


Hoewel de overheid met haar wetgeving het aanbod en de groei van illegale casino ’s wil verhinderen zien we nog steeds dat het aantal onverminderd doorgroeit. Dit is een belangrijk teken aan de wand voor particulieren en daarmee dus ook voor de inwoners van Groningen om zich bewust van te zijn. In deze context spreken we over een illegaal casino wanneer het casino niet beschikt over een Nederlandse vergunning en daarmee in feite illegaal is. Deze groep casino ’s heeft niet die mitigerende maatregelen geïmplementeerd die de wet verplicht stelt. Er zou dus kunnen worden geconcludeerd dat mensen die spelen bij een casino zonder vergunning zichzelf onnodig blootstellen aan de gevaren van het oplopen van een gokverslaving.


De groei van het illegale aanbod aan kansspelen is te wijten aan verschillende factoren. Eén van deze factoren is het verminderde aanbod van legale pokerspellen door bijvoorbeeld Holland Casino, wat de vraag naar alternatieve opties heeft verhoogd.


Daarnaast is er ook een groeiend aantal reclames voor online casino’s, wat heeft bijgedragen aan de normalisatie van dit soort activiteiten. Dit heeft geresulteerd in een groeiend aantal spelers dat ook is gaan gokken zonder Cruks.


De implicaties hiervan worden duidelijk door de groei van het aantal Cruks-inschrijvingen (32.500 begin februari). Dit betekent dat het aantal mensen dat lijdt aan gokverslaving of in financiële problemen is geraakt door het spelen van kansspelen, sterk is toegenomen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het spelen van kansspelen, zowel in fysieke casino’s als online, potentieel verslavend kan zijn en dat het noodzakelijk is om verantwoord te spelen en hulp te zoeken bij eventuele problemen.


Hoge casino-dichtheid in Groningen


Uit het artikel van het CBS over dat groei en aanwezigheid van casino’s komt onmiskenbaar naar voren dat de casino-dichtheid in Groningen stad  hoog te noemen is. Uit onderzoek blijkt dat in gebieden waar relatief veel casino’s aanwezig zijn inwoners eerder geneigd zijn om online of fysiek bij een casino te gaan spelen. De verklaring hiervoor wordt gevonden in het gegeven dat wanneer iemand bewust of onbewust wordt geconfronteerd met de aanwezigheid van een casino dit als ‘normaal’ wordt bestempeld. De inwoners van Groningen zijn hierdoor geneigd om sneller bij een casino te spelen dan inwoners afkomstig uit een gebied waar een lagere casino-dichtheid op van toepassing is. Dit hoeft voor de gemeente Groningen geen probleem te zijn, echter is het wel belangrijk om hier bewustwording in te hebben met als doel voldoende hulpmiddelen en faciliteiten aan te bieden om inwoners voor te lichten en te helpen in geval er gokproblematiek optreedt.


Gokverslaving, wat nu?


Bij vermoedens van een gokverslaving is het belangrijk om zo snel als mogelijk actie te ondernemen. Hieronder staan enkele stappen die hierin genomen kunnen worden:


  • Aanvaard en erken het probleem: door erkenning en aanvaarding zal de persoon ik kwestie eerder bereid zijn om hulp te zoeken.

  • Praat erover: praat met vrienden, familie of een vertrouwenspersoon over de situatie. Zij kunnen ondersteunen en begeleiden bij het zoeken naar professionele hulp.

  • Zoek professionele hulp: er zijn veel organisaties en instanties die specifiek gericht zijn op het helpen van mensen met een gokverslaving.

Het is belangrijk om te weten dat herstel mogelijk is en dat er hulp beschikbaar is.

UIT DE KRANT