Opening van het 60+ café komt tegemoet aan de behoeften van actieve ouderen

Afbeelding
Nieuws

GRIJPSKERK – Op maandagmiddag 26 september opent het 60+ café in het MFC Grijpskerk voor het eerst haar deuren. De inloop, inclusief een kopje koffie of thee, start om 14.00 uur en vindt plaats in zaal ‘de Kwelder’. Om 14.30 uur wordt er gestart met een activiteit of is er een themabijeenkomst van ongeveer een uur. Het thema dat tijdens het eerste café centraal staat is ‘digitale communicatie’.


Het café is speciaal opgezet voor ouderen in de leeftijd van 60+ en jonger. Het betreft ouderen die niet langer werken, maar die wel behoefte hebben aan contacten en activiteiten. Het café is een initiatief van de ‘Groep Eigenwaardig Oud’. De projectleden van de groep merkten dat er steeds meer ouderen in de omgeving zijn die graag vitaal willen blijven. Een belangrijke onderdeel van vitaal blijven is juist het contact met andere mensen. Contact met anderen kan inspireren en kan er tevens voor zorgen dat je als oudere actief blijft. Projectlid Joke Kraakman vertelt: ‘We zijn vlak voor corona begonnen met het verspreiden van een uitgebreide enquête. We wilden van de ouderen in Grijpskerk en omgeving weten waar ze behoefte aan hadden. Hierbij stonden vragen centraal als hoe ziet je toekomst er volgens jou uit en wat wil je nog graag doen, beleven of leren? We hebben zo’n 30 mensen geïnterviewd en wat steeds weer terugkwam is de behoefte aan contact en informele bijeenkomsten. Dit riep bij ons weer nieuwe vragen op zoals, hoe kunnen we deze behoefte vormgeven?’


De projectgroep, bestaande uit Willem Pots, Aleida Riemersma, Mieke van der Veen en Joke Kraakman ging met deze vervolgvragen aan de slag. Al gauw kwam het idee van een ontmoetingscafé inclusief een activiteit naar voren. ‘De eerste activiteit bestaat uit een themabijeenkomst over digitale communicatie. Op de enquêtes werd aangegeven dat hier enorm veel behoefte aan is onder ouderen. Immers vindt onze dagelijkse communicatie ook steeds meer digitaal plaats, denk bijvoorbeeld alleen al aan bankieren en het contact met familie en vrienden. Niet alleen willen ouderen graag meer leren over de mogelijkheden van digitale communicatie, ook zijn er nog veel vragen over bijvoorbeeld het belang van updates en het veilig leren gebruiken van je apparaten. Hoewel we tijdens elk café een activiteit of themabijeenkomst organiseren, hoeven mensen hier natuurlijk niet per se aan mee te doen! Men is ook gewoon welkom voor een kopje koffie en een praatje. Handig is om dan wel voor of na de activiteit aan te schuiven, zodat er ook echt ruimte is voor een praatje. De activiteit zal meestal zo rond 15.30 uur afgelopen zijn,’ aldus Aleida Riemersma. De activiteiten die de projectgroep wil gaan organiseren kunnen van elkaar verschillen.


‘Hierbij kijken we naar de behoeften die er spelen. Zo denken we bijvoorbeeld ook aan het kijken en bespreken van een natuurfilm of het spelen van spelletjes,’ vertelt Mieke van der Veen. De dames benadrukken dat ze het café laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen willen houden. ‘Het café is er niet alleen voor 60 plussers, maar juist ook voor mensen die jonger zijn. Daarnaast staan we open voor feedback, we vinden het belangrijk dat mensen zich welkom voelen. Wanneer je om 15.30 uur alleen even aanschuift voor een kopje koffie is dat natuurlijk ook helemaal prima. We willen mensen vooral oproepen om langs te komen, ook wanneer ze mee willen denken of een concreet idee hebben voor een activiteit,’ vult Joke aan. Centraal binnen het café staan laagdrempeligheid, het opdoen van contacten en verbinding. ‘Je hoeft bovendien geen lid te worden van het café, het is geheel gratis en je bent niets verplicht. Wanneer je maar een keertje wilt langskomen is dat ook prima. We vinden het met name belangrijk dat mensen langskomen en hun wensen aan ons kenbaar maken. Overigens staat het café geheel los van het woonzorgcentrum. Het project is een onderdeel van de dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden,’ vertelt Aleida. Wanneer mensen het café willen bijwonen kunnen ze het beste via het nieuwe parkeerterrein binnenkomen, via de ingang aan de Clantlaan. De presentatie over digitale communicatie op 26 september zal worden gegeven door Geert Loer, vrijwilliger digitale cursussen bij de bibliotheek Westerkwartier. ‘Men hoeft zich hier niet voor aan te melden. Schuif vooral vrijblijvend bij ons aan.’

UIT DE KRANT