Vrijwilligersorganisaties willen snel veel mensen helpen

Afbeelding
Nieuws

WESTERKWARTIER – Vijf Westerkwartierse hulporganisaties, allemaal gedreven door vrijwilligers, maken een vuist tegen de stijgende energieprijzen. Zij zoeken steun van bedrijven, instellingen en organisaties, maar ook particulieren en doen een beroep op ieders solidariteit. ‘Geef Energie! Westerkwartier’ is van start en wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen helpen die in de financiële problemen zitten of dreigen te komen door de stijgende energieprijzen.


Geef Energie! Westerkwartier is in een hele korte periode opgetuigd door het Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier (SVW). Hierin werken Humanitas, de Voedselbank, Leergeld, het Platform van Kerken en Schuldhulpmaatje samen. Don ten Brinke, penningmeester (Humanitas) en de voorzitters Jan Oomkes (Voedselbank), Johan Heddema (Leergeld) en Klaas Wildeboer (Platform van Kerken en Schuldhulpmaatje) kennen allemaal de geluiden. Een aantal mensen staat sinds de stijging van de energieprijzen het water aan de lippen. Wildeboer spreekt over clubs die ‘met de poten in de modder staan’. Niet alleen de stijgende energiekosten, ook de inflatie en de levensmiddelen die steeds duurder worden, zorgen voor problemen bij mensen die financieel minder daadkrachtig zijn. ‘Wij vrezen met grote vreze en daarom hebben we Geef Energie! Westerkwartier in het leven geroepen’, aldus Wildeboer die het woord neemt namens de SVW.


De landelijke overheid heeft inmiddels zijn verantwoordelijkheid genomen in de problematiek en middels een verlaging van de energiebelasting en van het btw tarief wordt een gemiddeld huishouden met 540 euro in de maand gecompenseerd. Deze compensatie wordt verrekend in de energiecontracten. Daarnaast is er een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro beschikbaar voor huishoudens op of boven het sociaal minimum en de gemeente Westerkwartier stelt ook nog eens 200 euro per huishouden met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (130% met kinderen). ‘Maar wat zou jij doen als je altijd op een houtje moet bijten en ineens 800 euro op je rekening krijgt?’, verzucht Wildeboer. ‘Tja, de eerste signalen dat men dit aan andere zaken heeft uitgegeven, hebben we al.’ Ook de 540 euro die de overheid tegemoet komt, is een regeling die niet helemaal voldoet, omdat dit een generieke maatregel is. ‘Voor de overheid is het makkelijker om aan iedereen de tegemoetkoming te geven, maar als er één ding is waar geen generieke maatregel ingezet moet worden, is dat het wel in dit geval. Juist hier had en moet men maatwerk toepassen.’


Middels een solidariteitsactie hopen de vrijwilligersorganisaties dit een beetje recht te trekken. ‘Er zijn ook een heleboel bedrijven, instellingen of particulieren die de tegemoetkoming in principe niet nodig hebben. Denk aan mensen met een woning met veel energiebesparende maatregelen of wellicht nul-op-de-meter. We doen een beroep op deze mensen om bij te dragen aan onze actie en dit bedrag geheel of gedeeltelijk af te staan aan het Noodfonds Westerkwartier.’ Middels het project Geef Energie! Westerkwartier komt het ingezamelde bedrag beschikbaar voor mensen die juist niet genoeg hebben aan de eerder genoemde regelingen. ‘Denk aan de armoede om je heen’, wil Wildeboer meegeven. ‘Dit doen we als Westerkwartier gezamenlijk.’ Nu al hebben organisaties zich welwillend getoond. De gemeente Westerkwartier heeft zich enthousiast én solidair getoond en gezorgd voor een fors startbedrag voor het fonds. Een soortgelijke actie leverde in Apeldoorn en Den Haag al meer dan 100.000 euro op.


Het Noodfonds Westerkwartier is de uitvoerende organisatie van dit project. In het bestuur hiervan weer vertegenwoordigers van de vijf organisaties die eerder genoemd zijn. Een beoordelingscommissie zal gaan bepalen wie in aanmerking komt voor een uitkering. Wildeboer schat in dat het gaat om circa 2000 gezinnen of alleenstaanden, maar het kunnen ook nog meer of minder zijn. ‘Vergeet ook de ouderen niet, die van alleen een AOW en/of een klein pensioen rond moeten komen. Of ik verwacht dat al deze mensen in de problemen komen zonder extra financiële hulp? Die zitten al in de problemen en dat groeit alleen maar. Het liefst waren we in mei al gestart.’ De eerste uitkeringen moeten zo snel mogelijk worden gedaan. Bewust wordt er gekozen voor een tegemoetkoming en niet een compensatie. Niet het volledige tekort zal uit het fonds worden uitgekeerd aan aanvragers. ‘Het gaat er uiteindelijk om, om mensen enig perspectief te kunnen bieden.’ Maatwerk is van groot belang. ‘Ondanks alle compensatiemaatregelen van de overheid zal er bij velen een bedrag onder de streep overblijven wat niet gedekt wordt en onmogelijk is om zelf op te brengen. Dat is bij iedereen anders.’


Ook geven? Dat kan door een bijdrage te storten op NL55RABO 0137 9446 08 ten name van Noodfonds Westerkwartier en onder vermelding van ‘Geef Energie! Westerkwartier’. Iedereen die in aanmerking wil komen voor een uitkering kan zich melden bij één meldpunt. Er zal worden gezorgd voor één centraal meldpunt. Hier kan de aanvraag worden gedaan en verdere informatie worden verkregen. Volg ook de website noodfondswesterkwartier.nl. Zeer binnenkort zal er worden gepubliceerd hoe de aanvraag precies kan worden gedaan, hoe de procedure verloopt en welke beoordelingscriteria zullen gaan gelden.

UIT DE KRANT