Column Puur Natuur

Nieuws

Tijdens mijn vakantie vroeg ik mij af of dieren ook vakantie hebben. Ik kom hier zo op terug. Velen van u hebben vakantie gehad, zijn nog onderweg of moeten nog op vakantie. De gezinnen met schoolgaande kinderen zijn meestal gebonden aan de schoolvakanties. Anderen kunnen andere tijden kiezen. Soms is dat prettig, maar soms ook niet. De één gaat vroeg, de ander laat. Dat is maar goed ook, want we kunnen niet allemaal op dezelfde tijd. Ook het doel van de vakantie is heel wisselend. Wordt het actief of rustig, ver weg of dichtbij, kort of lang en vult u zelf maar aan. Helaas zijn er ook mensen die niet op vakantie kunnen. Dat kan een geldelijke oorzaak hebben, maar ook lichamelijk ongemak maakt een vakantie soms onmogelijk.


Vast staat wel dat het in alle gevallen gaat om uit de sleur van alledag te breken en in een heel andere situatie met elkaar de vakantie te vieren. Mijn vakantie was dit jaar in Frankrijk. Een week in de Vogezen en een weekje in Fontainebleau. Een dagje Parijs zat er ook nog in. Prachtige stad, maar wel heel druk. De vakantie was wat het weer betreft prachtig tot heet en we hebben er erg van genoten. Terwijl we in de natuur waren, dacht ik hoe het zou het zijn bij de planten en de dieren. Uiteraard kennen ze het fenomeen vakantie niet, maar sommige planten en dieren hebben wel een zekere vorm van rust. Veel planten zijn in het voorjaar en de zomer volop ´aan het werk´ en wij zien bladeren, bloemen en vruchten. Volop groen en kleur en fleur. Ook de dieren zijn in die periode druk bezig met allerlei activiteiten. Naast de voortplanting en de zorg voor het nageslacht moeten ze werken om in leven te blijven. Veel dieren verminderen hun activiteit wanneer het kouder wordt en de winter nadert. De winterslaap is een mooie oplossing voor die mindere activiteit. Kun je dat vakantie noemen?


Een ander voorbeeld zijn de dag- en nachtdieren. De één zie je overdag, de andere ’s nachts. Is die rust ook een vorm van vakantie? O ja, ik weet wel dat wij ook een deel van de dag of nacht slapen en dat noem ik geen vakantie. Maar toch, stof tot nadenken. En dan zit ik nog met de dieren die nauwelijks rust nodig hebben. Zij slapen overdag of ‘s nachts nauwelijks of niet en zijn altijd in de weer. Hebben zij dan nooit vakantie? Oordeelt u zelf.


Misschien herkent u zich ook wel in de levenswijze van één van de planten of dieren. Bent u iemand die af en toe rust nodig heeft of leeft u rusteloos voort, de ene activiteit na de andere, en gunt u zichzelf nauwelijks de tijd om op adem te komen? Een boeiend thema waar je lange tijd over kunt mijmeren. Succes.


Herman Woltjer, voorzitter IVN Westerkwartier e.o.

UIT DE KRANT