Veur Aaltied’ zoekt helpers in Visvliet

Nieuws

‘Veur Aaltied’ zoekt helpers in Visvliet


VISVLIET - Onder de projectnaam Veur Aaltied presenteert Stichting Pandeon in 2019 bij tien verschillende kerken een theatervoorstelling. Basis voor elke voorstelling zijn de historische verhalen rond de kerk, de kerkhof en het dorp. Voor elk van de tien kerken wordt een eigen uniek stuk geschreven dat uiteindelijk in of rond de kerk wordt gespeeld. Naast de verhalen neemt het orgel een belangrijke plek in. Ook Visvliet doet aan dit project mee. De data van de voorstellingen zijn 4 en 5 oktober. En misschien -bij succes- wel meer. Naast schrijver/regisseur Ben Smit en productieleider Iris van Dijk zijn Theun de Wit en Hillebrand Kempenaar bij het project betrokken. Ben is hard op weg om het stuk te voltooien. De titel van het stuk zal zijn: ‘De Mannen van Boven’. In het verhaal komen onder andere figuren voor als Eise Eisinga, Wubbo Ockels, Trijntje Sikkema (de vrouw van Eise), een mysterieuze oude vrouw, een schrijver en enkele soldaten voor. Het stuk wordt opgevoerd vóór het dorp, maar ook zoveel mogelijk dóór het dorp. De volgende stap is dan ook het zoeken van spelers, zangers, muzikanten, mensen die willen helpen met decor of kleding, die hand– en spandiensten willen verrichten of op een andere manier hun steentje willen bijdragen. Opgeven kan bij Hillebrand Kempenaar (kempenaar@hetnet.nl) of Theun de Wit (theundewit65@gmail.com). Woensdag 27 februari is er een speciaal belegde informatieavond over de voorstelling in het Bartholeshus, aanvang 19.30 uur en uiteraard zijn belangstellenden meer dan welkom!

UIT DE KRANT

Lees ook