‘Schaak maar raak!’ op CBS Rehoboth

Nieuws

OLDEKERK - Bij CBS Rehoboth in Oldekerk leren veel kinderen dit jaar niet alleen taal, rekenen en andere bekende vakken, maar ook schaken. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen ook één uur per week schaakles van Huub van der Logt van ‘Schaak maar raak!’.

‘Schaak maar raak!’ is een initiatief van Huub van der Logt uit Niekerk. Zijn doel is het om met “Schaak maar raak!” het schaken te promoten, voor jong en oud en allerlei vooroordelen over schaken weg te nemen. Na een schaaksimultaan op het eind van het vorige schooljaar krijgen nu zo’n 80 leerlingen van CBS Rehoboth wekelijks schaakles. Op steeds meer scholen wordt geschaakt, maar wat het bijzonder maakt bij CBS Rehoboth is dat hier de schaaklessen tijdens de reguliere lesuren worden gegeven en niet als naschoolse activiteit worden aangeboden.

Op zoek naar creatieve manieren om het schaken nog leuker te maken bedacht Huub van der Logt dat het leuk zou zijn om tegen een school ergens aan de andere kant van de wereld te schaken. Hij zocht contact met een school in Vancouver (Canada). Deze school heeft een actieve schaakclub die zelfs al het nieuws haalde in Canada. De komende weken zullen er zo’n 20 kinderen van groep 8 van CBS Rehoboth schaken met Canadese scholieren, waarbij de zetten per email worden verstuurd. Uiteraard zal er naast de schaakzet ook veel gelegenheid zijn om informatie te delen met en vragen te stellen aan de Canadese leeftijdsgenoten. Het biedt de kinderen een unieke manier om hun Engels te oefenen en kennis op te doen van het leven van leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld.

Het enthousiasme bij de kinderen is groot en veel kinderen zijn thuis ook op zoek gegaan naar een schaakspel. Om alle ouders die (nog) niet kunnen schaken te hulp te komen bieden ‘Schaak maar raak!’ en CBS Rehoboth alle ouders een korte cursus ‘Help, mijn kind schaakt!‘ aan. Op twee avonden (5 en 16 november) worden dan niet alleen de basisregels aan de ouders uitgelegd maar wordt er tevens aandacht geschonken aan schaken met je kind.

UIT DE KRANT

Lees ook