Miljoenoverschot Achtkarspelen niet automatisch voor kunstgrasvelden

Nieuws

BUITENPOST – Blij zijn ze in Achtkarspelen met het overschot van 2,5 miljoen euro op de begroting van vorig jaar. Niet alleen het college, maar ook diverse stichtingen en verenigingen in de gemeente staan te trappelen om het geld. Zo zijn er bijvoorbeeld de mensen die het zwembad willen behouden, maar ook zij die een kunstgrasveld bij hun club willen. Op Twitter werd de gemeente afgelopen week opgeroepen het geld zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.

Toch hoeven de clubs niet erop te rekenen dat ze nu meteen een zak met geld krijgen. “Ik ben er heel erg blij mee dat we het zo positief af kunnen sluiten,” vertelt wethouder Klaas Antuma (CU). “Dit overschot wordt voor een deel bepaald door incidentele meevallers. Het lijkt mooi, maar dat wil het niet zeggen dat het voor de toekomst ook zo is. Met het geld dat we nu over hebben moeten we de reserves aanvullen. Op de inkomensvoorziening hebben we bijvoorbeeld geen geld meer. Dat saldo is ondertussen gewoon nul geworden. Elke cent die we binnenkrijgen hebben we hard nodig.” Volgens de wethouder is het zeer belangrijk om nu de reserves aan te vullen. “De afgelopen jaren hebben we voor verschillen projecten veel geld moeten uitgeven.”

Dat de verschillende verenigingen een beroep op het geld zouden doen, had Antuma wel verwacht. “Er zullen meer wensen zijn. Bij de kadernota moeten we een zorgvuldige afweging maken wat we met het geld gaan doen. Het gaat om incidenteel geld. Als we nu iets nieuws beginnen, moeten we dat wel structureel kunnen financieren.” Volgens de wethouder is het geen automatisme dat het geld nu naar de verenigingen gaat. “Eerst zal de inspanning van de clubs duidelijk moeten worden. We zijn nu met de verenigingen aan het kijken hoe we het onderhoud van de velden anders kunnen doen. Die plannen zijn nog niet concreet genoeg.”

Meer kans op geld is er voor de club die bezig is het zwembad in de benen te houden. “De raad heeft ons een opdracht gegeven om te laten zien wat we daarvoor kunnen doen. Als het een goed plan is, dan willen we er een bijdrage aan geven. Voor de kadernota moet er ook van hun kant helderheid gegeven worden. Het plan is nu nog niet zodanig hard dat we een toezegging kunnen doen. Wel kunnen we nu al wat doen met het geld, dat gereserveerd stond voor de afbouw. Laat helder zijn dat we het nog een jaartje uit kunnen zingen, maar daarna moet er een structurele oplossing komen.” Vertrouwen daarin heeft de wethouder zeker. “Het ziet er allemaal positief uit.”

UIT DE KRANT