Gemeenten tekenen onderhandelaarsakkoord niet

Nieuws

‘Het akkoord is voor het college onacceptabel’

ACHTKARSPELEN – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Achtkarspelen zal het onderhandelaarsakkoord dat gesloten is door de rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) niet ondertekenen. Door het akkoord wordt de gemeente enorm beperkt in haar autonomie, en zou de gemeente vanaf 2015 ongeveer 750.000 euro minder te besteden hebben. De gemeente Achtkarspelen wil dat de onderhandelingen tussen VNG en de rijksoverheid overgedaan worden.

Volgens wethouder Klaas Antuma (CU) heeft het akkoord als gevolg dat gemeenten minder geld te besteden hebben om grote investeringen te kunnen doen. Zo zouden investeringen aan bijvoorbeeld de Voorstraat in Buitenpost problemen op kunnen leveren. ‘Dergelijke projecten worden niet onmogelijk, maar het kan dan wel eens veel langer duren voordat deze uitgevoerd kunnen worden.’ Ook renovaties aan rioleringen en bouw van multifuntionele centra behoren tot grote projecten die moeilijker uit te voeren zullen zijn.

De gemeente Achtkarspelen is het op drie punten niet eens met het akkoord. De Wet HOF, welke inhoudt dat gemeenten en andere overheden gelijkwaardig bij moeten dragen aan het Europese begrotingstekort, maakt dat gemeenten veel moeilijker investeringen kunnen doen.

Het schatkistbankieren, wat inhoudt dat gemeenten gedwongen worden om hun geld bij het Rijk onder te brengen, maakt dat gemeenten er niet meer voor kunnen kiezen om hun geld op een bankrekening te zetten. Hierdoor lopen gemeenten onnodig rente mis.

Eerder werd gesproken over het afschaffen van de BTW compensatie. Deze zal blijven bestaan, maar gemeenten krijgen daardoor minder geld uit de algemene uitkering. Voor Achtkarspelen komt dit neer op 200.000 euro in 2014 en meer dan 750.000 euro in 2015.

Volgens Antuma worden de gemeenten voor een onvoldwongen feit gezet met het onderhandelaarsakkoord. ‘Dat kunnen wij niet zomaar over ons heen laten komen. In deze regio, waar al een hoge werkloosheid is, willen wij niet grote bouwprojecten uit moeten stellen. Dat is voor het college onacceptabel.’

Niet alleen Achtkarspelen zal het akkoord niet ondertekenen. ‘Wij vinden dat het onderhandelaarsakkoord zich ten onrechte beperkt tot de drie genoemde dossiers, waarbij ook nog sprake is van alleen wat nuanceringen. Impliciet wordt in het akkoord ook ingestemd met het niet onderhandelbaar zijn van bezuinigingen in andere dossiers,’ laat de gemeente Tytsjerksteradiel in een reactie weten.

Ook de gemeente Kollumerland zal het onderhandelaarsakkoord niet ondertekenen. De gemeente Dongeradeel tekent het akkoord wel. De gemeenten hadden tot 31 januari de tijd om een reactie te sturen naar de VNG. Niet alleen de Friese gemeenten hebben felle kritiek op het akkoord, ook vanuit andere hoeken van Nederland komen negatieve klanken.

Antuma hoopt dat de VNG nog een opening ziet om met de rijksoverheid in gesprek te gaan over het akkoord. ‘Het lijkt er echter op dat deze opening al dichtgetimmerd is.’

UIT DE KRANT