Zuidhorn wil dat tramplan doorgezet wordt

Nieuws

“Een regiotram naar Zuidhorn is een onzinnig en onbetaalbaar plan”

ZUIDHORN – De gemeenteraad van Zuidhorn, met uitzondering van de VVD-fractie, heeft afgelopen week uitgesproken dat de tram in de stad Groningen er wel moet komen. De raad geeft hiermee een advies aan het nieuw te vormen Groninger college. Volgens de raad is de tram nodig om de stad voor de regio bereikbaar te houden. De Stadspartij in Groningen noemt het plan ‘onzinnig en onbetaalbaar’.

Als uitsmijter van de avond besloot de raad van Zuidhorn afgelopen maandag de perikelen rond de tram in Groningen te bespreken. De raad is namelijk niet blij met het voornemen van de Groninger gemeenteraad om de stekker uit het omvangrijke project te trekken. “Die tram is in het belang van de regio,” pleite André Hatzman (PvdA). Daarnaast maakte hij zich zorgen over de gevolgen voor de gemeente Zuidhorn nu voor de tram wel allerlei maatregelen in ‘zijn’ gemeente op de planning staan.

GroenLinks diende de motie samen met de sociaaldemocraten in. Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Ik zie het al gebeuren dat het geld uit Den Haag voor dit plan straks voor andere doelen gebruikt gaat worden.” Samen met de PvdA deelde hij de mening dat bij eventuele alternatieven de complete Regio Groningen Assen – en dus ook de gemeente Zuidhorn – meegenomen moet worden in de plannen. René Westerhoff-Dijkinga was niet voor de motie. Wel wilde hij de Regio Groningen Assen ter discussie stellen. “Deze visie is gebouwd op woningbouw en de regiotram. Nu beiden lijken weg te vallen is er een aanleiding om de hele handel opnieuw te bekijken.”

Burgemeester Bert Swart (CDA) zei met de motie naar de andere gemeenten te zullen gaan. “De teleurstelling is zeer groot. Het probleem is er echt en daar is nu al zolang over gesproken dat je met alle stukken wel een aanhanger kunt vullen. We moeten de tram op de rails houden, maar tegelijkertijd ook de ogen openhouden voor alternatieven.”

Vanuit de stad zelf werd alleen door de Stadspartij op de plannen gereageerd. “Zuidhorn is een veeleisende plaats,” zegt fractievoorzitter Robert Prummel op zijn weblog. “Het mooie Zuidhorn heeft een goede treinverbinding met de stad. Er rijden ook bussen. Er is een autoweg en een fietspad. Wat wil de metropool Zuidhorn nog meer? Waarom moet een tram gaan rijden waar al een trein rijdt? De burgemeester van Zuidhorn meende zelf op het station van Zuidhorn voor een televisiecamera te moeten vertellen dat zijn dorp dringend behoefte had aan een tram. Het was een vermakelijk schouwspel: dubbelspoor, een mooi station en nóg niet tevreden.” Volgens Prummel is een regiotram naar Zuidhorn een onzinnig en onbetaalbaar plan.

UIT DE KRANT