Twijfels over bestuursleden Westerwijs

Nieuws

ZUIDHORN – De raad van Zuidhorn heeft afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering ingestemd met de benoeming van de heren Bloupot en Kurvers tot bestuurslid van Stichting Westerwijs. De raad deed dat na een tumultueuze raadsvergadering, waarin de raadsleden zich afvroegen of ze wel wilden instemmen met de benoeming nu er een onderzoek naar de voorganger van Westerwijs komt.

Doordat maarliefst vijf raadsleden op vakantie waren, konden maar twaalf leden hun stem uitbrengen. Daarbij stemden het CDA en VVD (samen 6 stemmen) voorlopig tegen benoeming van het duo. René Westerhoff-Dijkinga: “Laten we helder zijn. We willen eerst wachten op de uitslag van het onderzoek naar het openbaar onderwijs, voor we deze leden van de oude stichting opnieuw benoemen.” Ook Esther Grotenhuis en Freek Nieuwenhuis (beiden CDA) gingen hierin mee.

Groot was de verbazing bij alle partijen, toen wethouder Bert Nederveen (CU) meedeelde dat het duo momenteel al meedoet in het bestuur van de onderwijsstichting. “Vanuit de continuïteit draaien zij nu al mee, maar ik ga ervan uit dat ze niet mogen meestemmen over zaken die daar besproken worden”

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek nam het daarna op voor het duo. Volgens hem moest de raad duidelijk maken of zij voor of tegen de benoeming van de twee zou stemmen. “Anders wordt het te veel persoonlijke schade toegedaan.” Nederveen ging nog een stap verder. Volgens hem was er geen enkele reden om niet te stemmen. “Het is onterecht om hen bij voorbaat al als verdachte te zien. Ik denk dat ze zich terugtrekken als we nu niet stemmen en dat zou een heel slecht signaal zijn.”

Burgemeester Bert Swart (CDA) besloot daarop om opnieuw te stemmen. Dit keer anoniem. Daaruit kwam naar voren dat acht personen voor de benoeming waren en vier personen blanco stemden. Met deze meerderheid is het duo benoemt.

UIT DE KRANT

Lees ook