Meerderheid Raad Achtkarspelen tevreden over samenwerking

Nieuws

BUITENPOST – Het grootste deel van de raadsleden in Achtkarspelen is positief over de manier waarop de gemeente in het afgelopen anderhalf jaar samengewerkt heeft met de gemeente Tytsjerksteradiel. Volgens hen biedt de samenwerking veel voordelen voor de gemeente. Alleen Gemeentebelangen en de FNP kijken hier anders tegenaan. Volgens deze laatste partij mag samenwerking niet uitmonden in een fusie.

Sjoerd Groenhof (FNP) mocht de discussie vorige week donderdag tijdens een extra gemeenteraadsvergadering aftrappen. Hij zij positief kritisch te zijn over het rapport dat de beide gemeenten over de samenwerking hebben geschreven. “Stoppen met de samenwerking lijkt ons onverstandig,” stelde de Fries. “Maar wij willen zeker geen ambtelijke fusie. Onlangs nog hebben we dit gemeentehuis verbouwd voor drie miljoen euro en het pand moet daardoor nog minstens 30 jaar meekunnen.” Verschillen tussen de organisaties merkte hij ook op. “In Achtkarspelen is sprake van een slanke cultuur. In Tytsjerksteradiel zit de organisatie nog wel iets ruimer in het jasje.”

Albert Keizer (CU) was positiever. Toch was hij ook kritisch over het rapport. “Het hangt aan elkaar van aannames. Toch moeten we hier zeker niet mee stoppen. Samenwerking is pure noodzaak. Zolang de klanttevredenheid niet daalt, moeten we doorgaan.” Voor Gerda Postma (PvdA) staat bij de verdere ontwikkeling van het plan vooral ‘vertrouwen en duidelijkheid’ voorop. Het CDA wil ook doorgaan met de ontwikkeling. “Wel moeten we onze klanttevredenheid in de gaten houden. Als je nu op sommige momenten binnenkomt struikel je over de benen van mensen die bij de balie zitten te wachten. Die lange wachttijden, kijk daar eens naar. Anders krijg je praatjes,” stelde Tsjikke Krol.

Meest kritisch was Max de Haan (GBA). “Moeten we wel zo samenwerken? We zien dat er nu spontaan proeftuinen ontstaan. Hoe komt dat en wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor?” Volgens De Haan is samenwerking niet nodig als het geen grote voordelen en wel nadelen oplevert. “Je moet als gemeente dan het lef hebben om ermee te stoppen.” Zo is er volgens hem een mentaliteitsverschil tussen de ambtenaren van de beide gemeenten. “Voor ons moet het inzichtelijk worden wanneer we als raad niet meer zelf de keuze hebben, maar we over zaken samen moeten beslissen met Tytsjerksteradiel.” De Haan pleitte dan ook voor de uitstel van de evaluatie van een jaar als er na de zomervakantie geen voor hem beter plan ligt.

Anders was de instelling van Dirk Pool (VVD). Wat hem betreft kan de samenwerking niet snel genoeg gaan. Hij ziet dan ook toekomst in een samenwerking waarbij ook de gemeente Smallingerland betrokken is, iets wat op nog niet veel steun van de andere partijen kon rekenen. Na de zomervakantie spreekt de raad verder over de plannen. Dan moet beslist worden of de samenwerking op deze snelheid door moet gaan, gestopt moet worden of nog verder doorgezet kan worden.

UIT DE KRANT