Drie agrarische vereningingen verenigen zich in collectief

Afbeelding
nieuws groningen

STREEK – De voorzitters van de drie agrarische natuurverenigingen die werkzaam zijn in het Westerkwartier hebben vorige week de oprichtingsacte van het collectief West-Groningen getekend. Met de ondertekening werd een belangrijke stap gezet naar de verandering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) die vanaf 2016 zal ingaan. Dan krijgen collectieven een centrale rol bij de planning en uitvoering van maatregelen in het kader van het ANLb. Voorheen waren het Rijk en de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering en beperkte de functie van de agrarische natuurverenigingen zich in hoofdzaak tot het geven van voorlichting, advies en administratieve ondersteuning aan hun leden bij de uitvoering van de subsidieregelingen. Dat gaat allemaal veranderen. Op basis van een programma van eisen van de provincie maakt het collectief een gebiedsplan met daarin alle maatregelen die het noodzakelijk acht om de doelstellingen van de provincie te halen. Het collectief organiseert samen met zijn leden (alle boeren en landeigenaren die deelnemen aan het ANLb in het werkgebied) de uitvoering en controle van de gekozen maatregelen en betaalt de deelnemers ook zelf uit. Met de vorming van de collectieven leggen Rijk en provincie een belangrijke verantwoordelijkheid in handen van de boeren. Zij krijgen de beschikking over een eigen budget waarmee zij geacht worden de tegenvallende resultaten van het ANLb van de afgelopen jaren om te zetten in een succes. ´We hebben nog een lange weg te gaan om te komen tot goed werkende collectieven. Niettemin durven we deze stap te zetten en als we vasthouden aan het vertrouwen dat er nu is en blijven communiceren, dan komen we er wel,´ aldus een optimische Alex Datema als voorzitter van Boerennatuur afdeling Groningen bij de ondertekening in Garmerwolde. Daar zagen, tegelijk met het collectief West, de collectieven Midden- en Oost-Groningen het licht.

UIT DE KRANT

Lees ook