“Een mooier gebaar dan dit kun je niet krijgen”

|||||||||||||||||
||||||||||||||||| Foto: |||||||||||||||||
nieuws groningen

Lintjesregen in Grootegast, Zuidhorn en De Marne

STREEK – In de gemeenten Grootegast, Zuidhorn en De Marne hebben afgelopen vrijdag negen personen een lintje ontvangen. Zes in Grootegast, twee in Zuidhorn en één in de Marne. In heel Nederland waren dat er 3.155. Alle negen lintjesontvangers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor een dergelijke onderscheiding komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Een hele verrassing, want men werd met een smoes naar het gemeentehuis of een andere locatie gelokt, alwaar de burgemeester klaarstond om het lintje uit te reiken.

Gemeente Zuidhorn
In Zuidhorn reikte burgemeester Bert Swart aan twee inwoners een Koninklijke onderscheiding uit. Bij Fenna Geesina Kamminga-Eilander (66) ging dat wel heel bijzonder. In de PKN kerk ‘De Gasthorn’ waren in het geniep vrienden en familie uitgenodigd om Fenna op te wachten. Dit deden ze in een klein zaaltje naast de grote zaal. Fenna was ‘gelokt’ met de verjaardag van Jan Stol. Een kopje koffie en taart met een paar vrienden, daar was Fenna wel voor te porren en zo kwam het dat zij iets na tienen bij de kerk arriveerde. Ze zat net aan de taart toen burgemeester Bert Swart en een hele groep familie en vrienden de zaal binnenkwam. Haar mond viel letterlijk open van verbazing en Fenna stopte niet meer met stralen. De eerste die een dikke zoen kreeg, was kleindochter Sofie, die speciaal voor deze gelegenheid naar Utrecht was gekomen.
Toen de hele groep voorzien was van koffie en taart, was het woord aan burgemeester Bert Swart. Zoals we van de burgervader gewend zijn, begon hij met een grapje. “Iedereen hier wist dat je een lintje zou krijgen”, zegt hij wijzend op de grote groep mensen in de zaal. “Behalve jij. Dat kweekt wel vertrouwen bij je vrienden he?” Swart doet er nog een schepje bovenop. “We zijn hier al maanden mee bezig. Dan zit ik naast je in de kerk en dan weet je van niets. Dan schenk je de koffie in en ook dan weet je van niks. Toen ik daarnet aan kwam lopen viel je mond wel zó ver open. En terecht, want een mooier gebaar dan dit kan je niet krijgen. Het wordt ook zo breed gedragen bij iedereen. Als er iemand een lintje verdient, dan ben jij het wel.
En eerlijk is eerlijk, Fenna doet ook ontzettend veel voor de maatschappij. Voor de Gereformeerde Kerk in Zuidhorn was ze actief als wijkdame, diaken, wijkouderling, wijkscriba, bestuurslid van de vrouwenvereniging, coördinator kerkschoonmaak en verzorger van het vervoer voor kerkgangers. Zij was lid van het gewestelijk bestuur van vrouwenvereniging Passage en is voorzitter van de plaatselijke vereniging. Daarnaast was ze secretaris van de oudercommissie van basisschool Het Anker en vrijwillig medewerker van de Stichting Welzijn Gemeente Zuidhorn. Ook is zij vraagbaak van de Hulpdienst Zuidhorn.
De zaal zit vol met bekenden van Fenna. Familie, buren of kennissen die ze heeft ontmoet tijdens het vrijwilligerswerk. En dat zijn er heel wat. Zo zijn ook haar buren Jan en Tini Heeres aanwezig. Jan vertelt: “Fenna is een graag geziene buurvrouw. Zij en haar man Jan doen altijd veel, ook in de buurt. Jan heeft al eens een lintje gekregen, dus je zou wel kunnen zeggen dat zij dé vrijwilligers van Zuidhorn zijn. Met onze straat De Punter zetten we ze ook nog even in het zonnetje. Uit de lief en leed pot krijgen zij een mooie bos bloemen. Dat verdienen ze!”
Hendertje Anna Bosscha-van der Veen (64) ontvangt de onderscheiding onder meer voor haar jarenlange inzet voor de Gereformeerde Kerk te Visvliet. Zij bekleedde daar de functies van ouderling, scriba, preeklezer, archivaris, voorzitter van de vrouwenvereniging en verzorger van de bloemen. Daarnaast was mevrouw Bosscha actief als vrijwilliger bij de begrafenisvereniging in Visvliet en als baliemedewerker in woonzorgcentrum De Wierde in Grijpskerk. Wekelijks begeleidt zij bewoners van het Zonnehuis bij het zwemmen en ook zet zij zich in voor vakantiegasten die zorg nodig hebben van het Vakantiebureau.

Gemeente Grootegast
De meeste lintjes werden uitgereikt in Grootegast. Daar reikte burgemeester Kor Dijkstra zes Koninklijke Onderscheidingen uit.
Zo werd Shahla Chamanmah-Bayat (63) verblijd met een lintje. De uit Iran afkomstige dame heeft zich op talloze manieren ingezet voor de maatschappij. In 1995 begon zij als vrijwilliger bij het Centraal Meldpunt Migratie in Leek. In 1997 kwam daar ook de werkgroep Opvang Asielzoekers bij en ze houdt wekelijks zitting in het gemeentehuis van Grootegast als begeleider, voorlichter en tolk ten behoeve van asielzoekers. In 2000 werd ze ook nog eens vrijwilliger en lid van de werkgroep van Amnesty International in Grootegast en van 1998 tot 2006 was ze bestuurslid van het Multifunctioneel Centrum in Grootegast.
Ook een Koninklijke Onderscheiding was er voor Dirk Froentjes (78) uit Doezum. Hij was bijna dertig jaar lid van de vrijwillige brandweer van Boarnsterhiem post Akkrum. Ook verrichte hij diverse activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Akkrum zoals diaken, jeugdouderling en administrerend diaken. Ook was hij voorzitter van de Toewijzingscommissie Woningstichting in Akkrum en tot 2005 was hij bestuurslid/penningmeester van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en het Prinses Beatrixfonds afdeling Boarnsterhiem. In Doezum is Froentjes kerkrentmeester van de St. Vituskerk en ook is hij daar lid van de Bouwcommissie. Vanaf 2010 is hij coördinator restauratie van begraafplaats Doezum.
Ook voor Lammert Arnoldus Helmantel (77) uit Grootegast was er een Koninklijke Onderscheiding. Van 1974 tot 1993 was hij voorzitter van het schoolbestuur van de BBS in Sebaldeburen. Vanaf 1980 is hij voorzitter van het mannenkoor Androphonia. In 1981 kwam daar bovendien vrijwilliger en secretaris en bestuurslid bij van het dorpshuis ’t Spectrum in Sebaldeburen. Ook verrichte hij verscheidene werkzaamheden voor de PKN Kerk, hij was ouderling, scriba en sinds 2011 archivaris.
Annet Lieffering-Postma (56) uit Grootegast krijgt een lintje voor tal van activiteiten in Grootegast. Sinds 1987 is ze al penningmeester en voorzitter en lid van het organisatiecomité taptoe Grootegast. Sinds 1985 is ze commissielid en vanaf 1988 ook voorzitter van de handelsvereniging Grootegast-Sebaldeburen. Een paar jaar later werd ze ook voorzitter van de toneelvereniging Gastvrij en sinds 1995 is ze ook organisator en voorzitter van de Bedrijfshulpverleningsdagen/cursussen (BHV) voor bedrijven in Grootegast.
Dirk Notebomer uit Lutjegast (57) is penningmeester (1982-2005) en kerkrentmeester (2009-2013) en nu diaken van de PKN kerk Lutjegast. In 1994 werd hij voorzitter en bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast. In 1996 kwam daar ook het Aannemers Verbond Groningen bij. Twee jaar later richtte hij het Abel Tasman Kabinet in Lutjegast op en is daar ook werkzaam als penningmeester. In datzelfde jaar werd hij bestuurslid van de (hobbymatige) Geitenfokvereniging Noord-Nederland en in 2000 werd hij lid van de historische kring Lutjegast.
Kriena Hendrika Johanna Schmidt-Deurloo (73) uit Opende is al sinds 1975 vrijwilliger bij het verzorgingshuis Haersmahiem in Buitenpost. Ze is vijf jaar begeleider van vluchtelingen geweest en tien jaar collectant voor de Dierenbescherming. In 1980 werd ze hulpverlener en begeleider van een kluizenaar en tien jaar later van een alcoholverslaafde. In 1992 is ze vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad geworden en ouderling van de Gereformeerde kerk Gerkesklooster

Gemeente De Marne
In de gemeente De Marne geen lintjesregen, burgemeester Koos Wiersma had het rustig met maar één Koninklijke Onderscheiding die moest worden uitgereikt. Deze eer viel ten dele aan Mevrouw J.G. Halsema-Langeland (77) uit Wehe-den Hoorn. Zij is al vanaf 1987 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling De Marne-Winsum. Ze bezoekt mensen die eenzaam zijn en neemt ze mee naar buiten om te wandelen of een tochtje met de auto te maken. Ook mensen met een handicap worden door haar bezocht. Verder werkt zij eens in de twee jaar mee aan het begeleiden van mensen tijdens hun vakantie in een speciaal voor de doelgroep aangepast hotel. Zij is al 51 jaar lid van het koor van de RK Bonifatiusparochie in Wehe-den Hoorn. Als lid van de bezoekgroep van de parochie, bezoekt zij al meer dan twintig jaar zieken, bejaarden en eenzame mensen. De zieken worden thuis maar ook in de ziekenhuizen bezocht. Zij maakt deel uit van zowel de bloemengroep als de schoonmaakgroep van de kerk. Mevrouw Halsema is vanaf 1993 mantelzorger en vrijwilliger bij Humanitas. Ze nodigt cliënten regelmatig bij haar thuis uit om ze eens uit hun eigen omgeving te halen. Ze begeleidt een vaste cliënt die rolstoelgebonden is en een ernstige spierziekte heeft. Zij is ook werkzaam als vrijwilliger in het Zonnehuis ’t Olde Heem te Kloosterburen. Zij helpt de activiteitenbegeleidster en biedt hulp bij de zorg voor demente bejaarden. Ook hier werkt zij al meer dan twintig jaar.

|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||

UIT DE KRANT