PvdA Grootegast in gesprek met stichting Leergeld Westerkwartier

|
| Foto: |
nieuws groningen

NIEKERK – Lijsttrekker voor de PvdA Grootegast Myra Eeken-Hermans en kandidaat-raadslid Dineke Katerberg spraken met Jan Westerlaan en Jelle Veenstra van de stichting Leergeld Westerkwartier. Doel van deze stichting is om kinderen tussen de 4 en 18 jaar in gezinnen met een laag inkomen ‘gewoon’ mee te laten doen. “In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt, bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp en excursies, zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen –of pas achteraf- een beroep doen op de bijzondere bijstand of een andere voorziening. Deze gezinnen kunnen wel rekenen op steun van onze stichting Leergeld Westerkwartier,” vertellen coördinator Jan Westerlaan en bestuurslid Jelle Veenstra. De stichting draait volledig op vrijwilligers en betrekt subsidies van o.a. de gemeenten en andere sponsoren.
PvdA Grootegast vraagt de heren wat zij goed vinden en wat er beter kan in het kader van de #Postit actie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. “We werken aan een sterke organisatie met vrijwilligers die het verschil maken voor de kinderen. De steun die wij de gezinnen geven is steun in natura. Maar dat kost natuurlijk wel geld. Wat we graag zouden willen is een goedkope kantoorruimte in Tolbert of Leek om veilig aan alle administratie van de gezinnen en de stichting te kunnen werken,” vertelt Jan Westerlaan, “en natuurlijk kunnen wij geld van sponsoren die ons en de kinderen een warm hart toedragen goed gebruiken!”

|

UIT DE KRANT