Waalkens wil bezuinigingsronde starten voor de verkiezingen

|
| Foto: |
nieuws groningen

Wethouder blikt terug op 2013 en kijkt vooruit naar 2014

LEENS – Als het aan wethouder Harm Evert Waalkens (PvdA) van de gemeente De Marne ligt, wordt er nog voor de verkiezingen gestart met bezuinigen om de financiële situatie in zijn gemeente op orde te krijgen. Volgens de sociaaldemocraat moeten er de komende weken duidelijke keuzes gemaakt worden. Dat kan volgens hem niet wachten tot na 19 maart.

Waalkens: “Nadat we de begroting 2014 en volgende jaren hadden gepresenteerd, met daarin forse bezuinigingen, werden we in het lopende boekjaar geconfronteerd met grote tegenvallers, die er voor zorgden dat we alle zeilen moesten bij zetten om de zaak rond te krijgen. Oplopende werkloosheid, extra bezuinigingen van het Rijk en het niet realiseren van bezuinigingen op voorzieningen waren ingrediënten voor sombere boodschappen. De begroting is vanaf 2015 sluitend, met een grote voorziening voor het bekostigen van de reorganisatie uit de algemene reserve.” Hiervoor trekt de gemeente drie miljoen euro uit. “Onze begroting is gebaseerd op een bezuiniging van 55% op de ambtelijke organisatie, 25% op infrastructuur en 20% op voorzieningen. Alles in totaal een besparing van 1,2 miljoen structureel. De provincie spreekt haar waardering uit voor onze ambities, maar wil een harde onderbouwing van de cijfers. Die zullen we leveren voor 1 mei. De besluitvorming van één en ander is voorzien in maart. Dus het is niet zo dat we deze reorganisatie doorschuiven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.”

Wat ook een onderwerp van zorg blijft zijn de ontwikkelingen rond de decentralisaties. “Ondanks alle goede bedoelingen zijn we niet echt veel opgeschoten. Dat lag niet alleen aan de onduidelijkheid die het Kabinet veroorzaakt, door de besluitvorming uit te stellen of bij te stellen, maar ook door de stroperige manier van werken binnen een gemeenschappelijke regeling. We zijn allemaal van goede wil, maar doorzettingskracht kunnen we kennelijk onvoldoende organiseren!”

Als de provincie Groningen ermee instemt wil Waalkens mogelijk dit jaar al begin met de vervanging van de sporthal in Wehe den Hoorn. “We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een sporthal. De huidige accommodatie is tot op de draad toe versleten en aan vervanging toe. In het IHP staat de vervanging gepland voor 2015, maar we kijken of er mogelijkheden zijn dit een jaar naar voren te halen. We staan onder preventief toezicht en zullen dit ook nog met de provincie moeten bespreken.”

Dat het na jaren onenigheid nu goed loopt in de haven van Lauwersoog stemt hem gerust voor de toekomst. “De neuzen staan weer allemaal dezelfde kant op en samen met de vissers en de ondernemers in de haven maken we van Lauwersoog, met zijn unieke positie aan het Wad en de visserijgronden verderop, een sterke basis voor in- en uitvarende schepen. De dienstverlening zal verder versterkt worden.”

Na de verkiezingen in maart neemt Waalkens afscheid van De Marne. Het is het einde van zijn wethouderschap na tweeënhalf jaar, waar hij aan begon na het overlijden van wethouder Luppo Smook. Volgens Waalkens kan de gemeente goed zonder hem verder. Hij denkt dat een herindeling de beste oplossing is om alle problemen het hoofd te bieden, maar waarschuwt de raadsleden wel om niet voor een ‘te grote’ gemeente te kiezen. “Op het Hoogeland wordt serieus de G7-variant verder uitgewerkt. Een herindeling van de zeven noordelijke gemeenten die zich van “Lauwersoog tot Dollard tou” uitstrekt. Van Lauwersoog tot aan Woldendorp, een gebied van 75 tot 100 kilometer, dat tussen de 100 en 120 dorpen heeft. Ondanks alle positieve argumenten van met name bestuurders voel ik me er niet bij thuis.” Waalkens geeft de voorkeur aan een fusie met Bedum, Winsum en Eemsmond.

|

UIT DE KRANT