Gemeenteraden en Westerwijs lijnrecht tegenover elkaar

|
| Foto: |
nieuws groningen

Onderwijsinstelling wil geen convenant met de politiek

LEEK/GROOTEGAST/ZUIDHORN/MARUM – Raadsleden en bestuur van onderwijsinstelling Westerwijs staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het opstellen van een convenant over de manier waarop de instelling en de gemeenten samenwerken. Afgelopen week sprak een afvaardiging van de verschillende raden daarover met de bestuurders in het gemeentehuis van Leek. Het vertrouwen lijkt na de avond bij veel raadsleden zoek te zijn.

De avond was bedoeld om te spreken over de begroting van de onderwijsinstelling. Daarvoor sprak bestuursvoorzitter Ton van Pelt over de aanbeveling die de Rekenkamer gedaan had aan de raden. Hierin stond onder meer dat een convenant moet worden opgesteld met het onderwijs. Raadsleden hopen op deze manier meer grip te krijgen op de organisatie. Echter, zag Van Pelt dit niet zitten. Hij wees de raadsleden erop dat het onderwijs enkele jaren geleden op afstand is gezet en dat daardoor de verantwoordelijkheid voor veel zaken bij het stichtingsbestuur is komen te liggen.

De raadsleden waren hier niet blij mee. Sommigen leken terug te willen naar de tijd dat de gemeenteraad nog zeggenschap had over het openbaar onderwijs. Zo wilden zij beter geïnformeerd worden over de stappen die organisatie neemt. “In de huidige constructie staan wij als raad bij voorbaat op achterstand,” zei Harrie Rutgers (D66). Van Pelt herhaalde daarop dat Westerwijs ‘een eigen bestuurlijke stichting’ is. “Wij bepalen welke informatie we weggeven. We zullen niet informatie naar buiten brengen die ons nadeel kan berokkenen.”

De woorden van de voorzitter schoten bij de raadsleden in het verkeerde keelgat. “U komt over met een zekere arrogantie,” zei Hans Koenders (PvdA). “U zegt ‘nee’ tegen het belangrijkste advies van de Rekenkamer.” Koenders wil dat de ruis tussen de raden en Westerwijs wordt weggenomen. Van Pelt veegde het rapport van de Rekenkamer van tafel met het argument dat hij nog nooit “zo’n advies van een Rekenkamer” had gezien. “Als u een gedetailleerd convenant wilt, krijgt u daar nooit mijn handtekening onder. Dit is geen wraak, maar we gaan ons ook geen verplichtingen op de hals halen, die we niet kunnen nakomen.” De stemming werd er niet beter op en dat was voor Rutgers reden om aan te dringen tot een dialoog. “Het wordt nu een hij/zij-discussie, terwijl we met elkaar voor beter onderwijs willen zorgen.”

Raadsleden drongen verder aan op een meerjarenbegroting. Hierdoor moet duidelijkheid komen over de toekomstige financiële situatie. Van Pelt wil die wel geven, maar wees de raadsleden ook hierbij erop dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij zijn onderwijsinstelling ligt. “De bevoegdheid van de raad ligt bij de begroting, niet bij het meerjarenplan.” Ook over een risicoparagraaf werden de aanwezigen het niet eens. Volgens de bestuursvoorzitter kan niet al het gevraagde daarin opgenomen worden, omdat hiervoor niet de personele capaciteit aanwezig is.

De reden dat raadsleden meer grip op de zaak willen zijn financiële tegenvallers uit het verleden. Met name in de gemeente Zuidhorn moest er de afgelopen jaren regelmatig meer geld op tafel worden gelegd. Ook levert sluiting van scholen een financiële tegenvaller voor de gemeenten op, als deze nog een hoge boekwaarde hebben. Echter mag dit laatste volgens Van Pelt nooit een reden zijn om een school open te houden.

In februari en maart spreken de gemeenteraden over de begroting van de onderwijsinstelling voor dit jaar. Dan moet ook duidelijk worden of zij hiermee in kunnen stemmen of niet. Als Westerwijs hierna zaken aan de begroting wil wijzigen, zal zij opnieuw bij de gemeenteraden langs moeten gaan. Of dit gaat gebeuren liet directeur Luc de Vries nog open. Hij kon de raadsleden wel vertellen dat Westerwijs bezig is met een nieuw onderwijsplan, waarin volgens hem naar meer talenten van leerlingen wordt gekeken. “Wij willen kijken wat het talent van ieder kind is en niet alleen naar de vaardigheden op gebied van rekenen of taal. We kijken ook naar hoe een kind motorisch of sociaal is. Het is een intern plan, maar als de begroting daarvoor gewijzigd moeten worden komen we bij de raden terug.”

|

UIT DE KRANT