Raadsleden vinden visieplan onderwijs onvoldoende

|||
||| Foto: |||
nieuws groningen

Ongenoegen over opstelling gereformeerd onderwijs

GROOTEGAST/ZUIDHORN – Het nieuwe onderwijsplan voor het Westerkwartier kan nog niet op veel steun rekenen. Dat bleek vorige week toen het plan in de in gemeenteraden van Grootegast en Zuidhorn behandeld werd. Raadsleden misten visie en wilden duidelijke keuzes horen van de colleges. Deze keuzes moeten later dit jaar volgen in een nieuw plan. Reden voor de raden om de verantwoordelijke wethouders het voordeel van de twijfel te gunnen.

Raadslid Harry Rutgers (D66) wond er in de Zuidhorner raad geen doekjes om. “Het document bevat heel veel data, maar weinig visie op het onderwijs,” concludeerde hij. “We zien wel goede voorzetten, maar we zijn er nog niet. Na de zomer moet er echt met een steviger document gekomen worden.” Dat ontbreken van visie was ook een verwijt van de VVD. Volgens René Westerhoff bepalen ouders zelf voor welke school zij kiezen en is dit niet af te dwingen met een plan. “Ouders laten zich leiden door de onderwijskwaliteit. Openbaar onderwijs is een plicht, bijzonder onderwijs een recht. Het mag geen automatisme zijn dat openbare scholen opgaan in christelijke scholen.”

Volgens raadslid Henk Bakker (GL) moet de gemeente meer de leidersrol op zich nemen in het proces. “Als wij niet sturend en actief optreden, kan het zomaar gebeuren dat de ene na de andere dorpsschool gesloten wordt.” Als voorbeeld noemde hij Noordhorn. “De vervolgdiscussie moeten we niet overlaten aan de scholen, maar als gemeente moeten we daar sturen.” Volgens Bakker moet ook aandacht besteed worden aan het klimaat in de scholen. “Dit is op veel plekken niet op orde, dus hier valt nog veel te halen.”

Positief was de ChristenUnie, die alleen haar eigen wethouder opdroeg oog te blijven houden voor de school in Kommerzijl. Arina Havinga: “Het zou geweldig zijn als deze school met een stabiel aantal leerlingen open kan blijven.” Wethouder Bert Nederveen was het hiermee eens. Daarnaast kon hij de raadsleden melden dat gekeken wordt naar extra tegemoetkomingen uit Den Haag voor het samenvoegen van de scholen.

In Grootegast was de discussie niet veel anders. Opmerkelijk was wel dat de toon van de ChristenUnie hier harder was. Raadslid Janet Bos wilde op het plan niet teveel ingaan. Zij stelde vooral vragen. “Er wordt beweerd dat de kwaliteit naar beneden gaat bij kleine scholen, maar hoe wordt dat gemeten? Wij vinden een minimum van 80 leerlingen te hoog. Ook vinden we niet dat met een liniaaltje achter het bureau een grens getrokken mag worden.” Bos doelde daarmee op een samenwerking tussen de scholen in Kornhorn en Noordwijk.

Dit plan zorgde bij meerdere raadsleden voor verbaasde reacties. Geert de Jong (VZ2000): “Kinderen uit Noordwijk gaan niet in Kornhorn naar school. Ouders kiezen voor Marum of Opende.” Op termijn zag hij ook een probleem bij de school in Doezum. “Al verbaast het dat bij de Aquarel in Sebaldeburen ineens 60 leerlingen wel genoeg zijn om kwaliteit te kunnen bieden.”

Grote zorgen waren er in Grootegast over het leerlingenaantal en dan met name de dalende de lijn erin. De komende drie jaar zakt het aantal in de gemeente met 9,2% terwijl dit in Zuidhorn, Marum en Leek met respectievelijk 1,4%, 6,7% en 4,3% is. Volgens het CDA komt dit doordat steeds meer Polen zich binnen de gemeentegrenzen vestigen, die vervolgens geen kinderen krijgen. Wethouder Kor de Wagt (PvdA) zei niet te weten waar dit door komt. Wel wil hij een onderzoek hiernaar instellen.

Gereformeerd onderwijs kiest eigen weg

Met uitzondering van de christelijke partijen in de gemeenteraden was er van de andere partijen veel kritiek over de opstelling van het gereformeerd onderwijs. Bakker: “Het is een gemiste kans dat zij zich afzijdig opstellen bij de plannen. Uiteraard is men baas in eigen zuil, maar dit leidt op termijn tot verschraling.” Raadslid Pia Poelman (PvdA) van de gemeente Grootegast noemde de opstelling “niet meer van deze tijd”.

 

|||
|||
|||

UIT DE KRANT