Dwangsom hangt als zwaard van Damocles boven Stichting Faunavisie

|
| Foto: |
nieuws groningen

Faunavisie roept iedereen op tot steun

WESTERNIELAND – Sinds april beschikt de Stichting Faunavisie in Westernieland over een prachtige reeën-weide, waarin al een aantal reeën zijn opgevangen die bijvoorbeeld door een aanrijding gewond waren geraakt. De vrijwilligersorganisatie is ontzettend in zijn nopjes met deze uitbreiding van hun capaciteit, maar helaas pakken donkere wolken zich samen boven deze reeën-weide. De gemeente De Marne dreigt namelijk met een dwangsom als het raster niet per direct verwijderd wordt.

Pim Lollinga, beheerder van de stichting, kan het eigenlijk niet geloven. “Faunavisie heeft netjes van tevoren geprobeerd te achterhalen of het plaatsen van zo’n raster volgens het bestemmingsplan mogelijk is”, laat hij weten. “Uit de digitale informatie (de officiële website van de gemeente De Marne) bleek dat er geen belemmeringen waren. Dus is in vertrouwen het hekwerk geplaatst. De Stichtingen Dierenlot en de Provincie Groningen sponsorden het materiaal en er staat een inmiddels raster van een meter en zeventig centimeter hoog met een oppervlakte van 3000 m2. Echt een mooie ruimte waar de opgevangen reeën zich veilig voelen. De weide is sinds april klaar en de eerste reeën zijn er al in opgevangen. Doel is uiteindelijk om deze dieren weer zo snel mogelijk in het wild terug te zetten.”

Tot zover niks aan de hand dus. “Maar opeens krijgt echter Faunavisie nu een dwangsom aan de broek, omdat de gemeente De Marne, blijkbaar, in de papieren versie van het bestemmingsplan een voorwaarde had opgenomen dat op dit perceel alleen een hek tot maximaal 1 meter hoogte mag worden geplaatst. Ze geven wel toe dat ze ‘vergeten’ zijn deze voorwaarde op de website te vermelden, maar houden vast aan de eis dat het raster verwijderd moet worden”, aldus Lollinga. “Doet Faunavisie dit niet, dan krijgen zij een dwangsom van €500 per week tot een maximum van € 5000, opgelegd.” Een onmogelijke opgave voor een vrijwilligersorganisatie die afhankelijk is van donaties. Dit opvangcentrum voor zieke of gewonde inheemse dieren zal een dergelijk bedrag niet zomaar bijeen krijgen.

Er is inmiddels een gesprek geweest met wethouder Kor Berghuis en burgemeester Koos Wiersma, waarin Lollinga met een ontsnappingsclausule kwam. “Als de gemeente het bestemmingsplan wijzigt van open gebied naar educatie en cultuur, kan het hek gehandhaafd blijven. Ze leken overrompeld door dit idee en eisten daarom dat de provincie hiermee akkoord ging.” Dat contact is er inmiddels geweest. “Vorige week heb ik nog iemand van de provincie gesproken die zei dat hij de gemeente had opgedragen, zo zei het letterlijk, om samen met ons een oplossing te zoeken. Bovendien zei hij met positieve belangstelling naar een bestemmingsplanwijziging uit te kijken. Voorlopig is de kogel in elk geval nog niet door de kerk.” Eigenlijk zou het raster op 31 augustus uiterlijk afgebroken moeten zijn. “Maar wij hadden nog drie reeën staan, die daar nog niet klaar voor waren. Reeën kan je niet zomaar verplaatsen. Van de stress van een transport, zouden ze onderweg al doodgaan. De reetjes die er staan, konden nog niet het wild in, dus afbreken van het raster, had betekend dat wij de reetjes moesten afschieten.”

Volgens wethouder Kor Berghuis wordt de soep niet zo heet gegeten. “Het is een aankondiging tot een dwangsom”, vertelt hij. “Nu er bezwaar is ingediend tegen het besluit, zullen we niet tot inning overgaan, zolang deze procedure nog loopt. Inning is niet aan de orde én dat zijn we in principe niet van plan. Maar er zijn wel formele regels waar we ons aan moeten houden. Volgens het bestemmingsplan mag het hek maximaal één meter hoog zijn. Er zijn mensen die hierover geklaagd hebben en dus zijn wij gaan kijken: wat speelt er. We hebben geconstateerd dat het hek inderdaad te hoog is en daarom Faunavisie meegedeeld dat zij twee opties hebben: óf een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen óf het hek aanpassen.” Volgens Berghuis mag de gemeente gewoon handhaven, ook al staat er op de website iets anders. “De letterlijke bestemmingsplannen zijn rechtsgeldig.” Overigens stelt Berghuis dat Faunavisie hiervan ook op de hoogte was. “Er is een aantal keren overleg geweest, waarin wij Faunavisie hierop gewezen hebben. Dan houdt het een keer op.”

Het is niet zo dat de gemeente De Marne het initiatief van de reeënweide tegenwerkt. “Nee, dat is niet aan de orde. Het is nu aan meneer Lollinga om een plan in te dienen voor een wijziging van het bestemmingsplan.” Lollinga liet afgelopen week weten dit zo snel mogelijk te gaan doen. De geplande hoorzitting voor de bezwarencommissie op 18 oktober zal sowieso doorgaan. “Het is wel goed om ook eens door een onafhankelijke commissie naar deze kwestie te laten kijken. Wat is ook ‘open gebied’ en hoe hard is ‘open’. We kunnen altijd daar zeggen, dat we er inmiddels uit zijn. Het kan ook juist zijn dat de commissie ons opdraagt om tafel te gaan voor een oplossing.”

Lollinga doet nu een dringende oproep aan een ieder die Fanauvisie een warm hart toedraagt. “Tot nu toe wil de gemeente echter niet erg meebewegen en oplossingen zoeken en legt het probleem gewoon neer bij Faunavisie. Dat vinden wij jammer, en ook eigenlijk onredelijk, omdat geen enkele reden wordt gegeven waaruit het verschil tussen 1 meter hoog, wat wel mag, en 1,70 meter hoog te verklaren is. Wij denken dat het verzorgen van een beetje media- en burgersteun wel kan helpen om de gemeente De Marne wat flexibeler te maken”, besluit Lollinga. Hij hoopt dat velen een e-mail met een sympathieverklaring willen sturen naar de gemeente De Marne, waarin men de gemeente verzoekt het hek te gedogen en af te zien van de handhaving, of een andere oplossing te zoeken. “Deze kunnen via de mail gestuurd worden naar de gemeente De Marne, info@demarne.nl. Namens ons, maar ook namens alle reeën die hier een tweede kans krijgen, wil ik bij voorbaat iedereen hartelijk bedanken.”

|

UIT DE KRANT