De Marne biedt iets blijvends voor Open Monumentendag

|
| Foto: |
nieuws groningen

Doorkruis het landschap en ontmoet monumenten tijdens twee fietstochten

LEENS – Wie Franke en Carola Koksma bezoekt, kan niet anders dan zich letterlijk vergapen aan het prachtige huis waarin zij wonen. We spreken af voor de Open Monumentendag en het is dan ook geen verrassing dat deze oude pastorie waarin zij wonen, ook een monument is. Met liefde en veel aandacht leiden ze rond in hun huis. “Dit is ook waarom Open Monumentendag zo belangrijk is”, zegt Franke wanneer de vragen rijzen over de geschiedenis. Uiteraard doen ze zelf ook aan Open Monumentendag, sterker nog, beiden maken deel uit de van de commissie, die iets bijzonders in petto heeft dit jaar. “Blijvend en duurzaam”, dat is hoe de zes leden het wilden. Met twee fietsroutes door de gemeente is dat goed gelukt.

Na onvrede over de organisatie van Open Monumentendag in 2011 besloten Franke en Carola een brief naar de gemeente te sturen. “De mensen die toen in de commissie zaten, hadden het te druk en weinig tijd voor de dag. Daarom was er niet veel te doen, het was allemaal laat opgezet en we hadden maar weinig bezoekers. We hebben een brief geschreven: het kan ook op een andere manier.” Het bleek dat Sandra Hennephof, die een monument in Niekerk bewoont, dezelfde actie ondernam. “We werden allemaal uitgenodigd voor een evaluatie, en ja, dan word je gestrikt, hè”, zegt Carola lachend. Nu vormen deze drie de commissie met Ester Toxopeus van het Visserijmuseum, Hans Kosmeijer van Verhildersum, Han Bos van de afdeling communicatie van de gemeente De Marne en Tammie Macalonie, jong bloed dat via de vrijwilligersbank aan de club werd toegevoegd.

Bij de invulling van de dag werd één uitgangspunt in het oog gehouden. “We willen iets duurzaams bieden, iets wat blijvend is en het hele jaar door leuk is.” Om aan te sluiten bij het thema ‘groen van toen’, was het wel noodzakelijk om vanuit het landschap te beginnen. Al snel kwam de club op het idee van een tweetal fietsroutes door de gemeente, welke door Franke zijn gemaakt. “Daarbij heb ik de nieuwe knooppunten opgenomen”, vertelt hij, “zodat de routes ook makkelijk aan te passen zijn. Startpunt is voor beide routes Verhildersum in Leens, maar door de knooppunten, kunnen mensen ook makkelijk ergens anders starten. De routes gaan langs de 34 monumenten die in deze gemeente meedoen aan Open Monumentendag. En ondertussen”, voegt hij er nog aan toe, “bewonder je het landschap.” Wat volgens beiden genoeg te bieden heeft. “Kerken die op wierden staan, schapenrillen op de oude dijken, de vroegmiddeleeuwse Hunzebedding. Als je zulke dingen in het landschap kunt zien, dat is zo verrijkend.” De combinatie van de monumenten en de bijzonderheden in het landschap, maken de routes leuk. “Ze veranderen elkaar. Als je het verband laat zien, dan rij je anders door het landschap.”

Hoe de routes vorm te geven, was nog wel een uitdaging voor het gezelschap. “Een boekje is wel mooi, maar we willen niet een paar duizend drukken, waarvan er dan een hoop bij het oud papier belanden”, vertelt Carola. Dus werd er gekozen voor een website, wat ook weer perfect aansluit bij de duurzaamheidsgedachte. “De routes staan erop en er is ook een vouwprogramma bij geplaatst.” De route bevat ook een beschrijving van de monumenten en het landschap. De website zal ook na de Open Monumentendag te bezoeken zijn. “We moesten er nog wel even over nadenken, hoe dat dan met de monumenten moet, want die zijn na 8 en 9 september natuurlijk niet meer open. Daarom zijn er filmpjes gemaakt. Aan het huis komt een QR-code, waardoor de fietsers dus met hun mobiele telefoon alsnog binnen kunnen kijken. Dit jaar zijn er vier filmpjes, maar het is de bedoeling om dit te blijven uitbreiden.” Overigens komen er wel een aantal boekjes bij Verhildersum te liggen, voor de mensen die niet over internet beschikken.

Het project is binnen de gemeente gebleven. Hulp kwam van Erik Wong, eigenaar van Café Wongema in Hornhuizen voor de website en het grafisch ontwerp en Christiaan Klasema, bewoner van De Oosterhouw, ook een monument in Leens, voor de tekst. De tuinarchitect Klaas Noordhuis vertelt op een speciale introductieavond voor alle deelnemers aan de Open Monumentendag over het ontstaan van het landschap. Dit zodat ook zij weten wat ‘groen van toen’ in De Marne inhoudt. Op deze avond op 6 september, gehouden in Café Wongema, zal ook het college van B&W en een deel van de gemeenteraad aanwezig zijn. Allen kunnen het torentje van Hornhuizen beklimmen om zo alvast een goede indruk van het landschap te krijgen. Carola en Franke maakten op hun vele fietsexcursies om de route uit te zetten ook nog eens tientallen foto’s, die ook op deze avond vertoond zullen worden.

Zelf kijken ze alweer uit naar de Open Monumentendag. “We vinden het wel leuk om ons huis te laten zien”, beaamt Carola. “Wij mógen hier wonen, zo voelt het vaak.”

Alle informatie en de routes zijn te vinden op www.monumentendemarne.nl. De organisatie is ook te volgende via Twitter en Facebook.

|

UIT DE KRANT