Sportverenigingen heropenen parken voor kinderen en jongeren

||||||
|||||| Foto: ||||||
live blog coronavirus

STREEK – Sinds 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer onder begeleiding buiten sporten. Een grote opluchting voor veel kinderen en jongeren, die inmiddels wel zat waren van het feit dat ze hun favoriete sport niet konden uitoefenen. Ook sportclubs zijn uiteraard blij dat ze afgelopen week weer hun deuren mochten openen, zij het onder strenge voorwaarden. Zo geldt voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar dat ze anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden en zijn mensen van boven de 18 jaar niet welkom op de sportparken. Alle activiteiten bij sportclubs moeten worden aangemeld bij de gemeente Westerkwartier. Een aantal verenigingen uit het Streekgebied heeft dat afgelopen week gedaan en dus kon er weer volop worden gesport. Een groot aantal verenigingen wacht echter eerst de meivakantie af, voordat er weer begonnen wordt met trainen. Andere sportclubs hervatten de trainingen juist deze week weer.

“Afgelopen zaterdag is er bij ons weer voor het eerst gevoetbald”, vertelt Alien Hofsink, voorzitter van vv Aduard 2000. “Om 09.30 uur mochten de mini’s (kabouters) voor het eerst het veld op. Onder prettige weersomstandigheden hebben zij heerlijk kunnen voetballen. Overigens kregen wij voor onze mini’s een mand fruit aangeboden door Fruithandel Van der Kooi uit Aduard. De overige jeugdteams hervatten de trainingen deze week. Ook de trainingen voor de voetbaltechniekschool gaan weer van start en dat gebeurt vanaf 11 mei. We hebben niet zoveel jeugdteams en dus ruimte genoeg om alles weer op te pakken, waarbij we rekening houden met de voorwaarden die door het kabinet gesteld zijn”. De gemeente Westerkwartier blijft toezicht houden wie wanneer op het sportveld is. Vv Aduard 2000 heeft toestemming gekregen om op maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 21.00 uur gebruik te maken van het sportpark. Buiten deze tijdens is het dan ook niet toegestaan om het sportveld te betreden. “Verder blijven de kleedkamers en kantine voorlopig gesloten, dus dat betekent dat de voetballers zich thuis moeten omkleden en eveneens eigen drinken mee moeten nemen naar de trainingen. Daarnaast mogen ook ouders niet langs de lijn blijven staan kijken. Zij zijn helaas niet welkom op ons sportpark”, aldus Hofsink. Alle overige activiteiten die bij vv Aduard 2000 gepland stonden, zijn afgelast. De voetbalclub gaat er vooralsnog vanuit dat de opening van het nieuwe sportcomplex op 22 augustus wel doorgaat.

Naast vv Aduard 2000 zijn onder andere ook vv Grijpskerk, OKVC en vv Ezinge weer begonnen met de voetbaltrainingen voor de jeugd. De voetbalvereniging Niekerk heeft de trainingen nog niet hervat, maar organiseerde afgelopen week een sport- en spelactiviteit voor de jeugd. Bij vv Opende worden de trainingen voor de jeugd deze week weer opgepakt en bij vv Zuidhorn wordt hiermee gewacht tot na de meivakantie (11 mei). De club laat weten dat het nog niet zeker is of er voor alle jeugdteams weer gestart kan worden met de trainingen. Op de website van vv Zuidhorn schrijft het bestuur: “Deze week gebruiken we als bestuur om samen met de Technische Commissie en de Jeugdcommissie de richtlijnen voor spelers, trainers en ouders uit te werken en te communiceren”. De jeugdvoetballers van vv Zuidhorn moeten dus voorlopig nog heel even geduld hebben.

Naast voetbal zijn er natuurlijk meer sporten in het Streekgebied. Binnensporten, zoals gymnastiek, turnen en volleybal, mogen voorlopig nog niet worden uitgevoerd. Een sport die wel weer toegestaan is, is hockey. MHC Westerkwartier heeft besloten om deze week de jeugdtrainingen weer te hervatten. Uiteraard worden ook hierbij de richtlijnen van het kabinet in acht genomen. Gisteren (5 mei) heeft korfbalvereniging Zunobri de jeugdtrainingen voor kinderen t/m 12 jaar eveneens weer hervat. Een sport die op vele plekken afgelopen week ook weer begonnen is, is tennis. Bij TV De Noord in Grootegast zouden de eerste jeugdtennissers afgelopen vrijdag weer de baan op gaan, maar in verband met de slechte weersomstandigheden kon dit niet doorgaan. “Het idee was dat kinderen in de basisschoolleeftijd tussen 14.00 en 16.00 uur verschillende spelletjes konden doen”, vertelt Marianne Mijdam, verantwoordelijk voor de PR van de tennisvereniging. “’s Avonds zou het dan de beurt zijn aan de oudere jeugd tot en met 18 jaar, maar helaas gooide de vele regenval roet in het eten. Aanstaande vrijdag gaan we in de herkansing”. Hierbij houdt de club zich uiteraard ook aan de gestelde voorwaarden. “De KNLTB heeft een stappenplan opgesteld, waar wij ons als vereniging en als spelers aan moeten houden. Alle regels hebben wij doorgenomen en op onze situatie aangepast”, aldus Mijdam.

Bij TV De Noord vinden komende weken echter niet alleen spelletjes plaats, maar wordt er ook training geven. De jeugdlessen zijn gisteren (5 mei) weer hervat, volgens de richtlijnen van het kabinet en het stappenplan van de KNLTB. “Deze richtlijnen houden in dat jeugdtennissers t/m 12 jaar met maximaal zes personen op een baan mogen staan. Voor jongeren tussen de 13 t/m 18 jaar mogen er maximaal vier personen op één baan staan. Daarnaast gebruiken de tennissers alleen hun eigen materiaal, is er een toezichthouder aanwezig, houden leraren 1,5 meter afstand van de tennissers, is het clubhuis gesloten en mogen ouders het sportpark niet op”, aldus Mijdam.

Ook bij de Aduarder Tennisclub (ATC) was er afgelopen week weer volop vermaak. Sinds woensdag 29 april vinden er dagelijks activiteiten plaats bij de tennisclub en vanzelfsprekend worden ook hier de richtlijnen van het kabinet in acht genomen. “Elke dag hebben we vier georganiseerde tennisuurtjes voor de jeugdtennissers t/m 12 jaar en t/m 18 jaar”, vertelt voorzitter Carel Woudt. “Hierbij is altijd een begeleider of trainer bij aanwezig. Afgelopen week hebben we al vele kinderen op ons tennispark mogen verwelkomen. Iedereen was blij dat ze weer de baan op konden”. Ook afgelopen zondag kwamen er weer vele kinderen tussen de 10-12 jaar op de tennisactiviteiten af. Onder begeleiding van Katharina beleefde een ieder ontzettend veel plezier, waarbij veiligheid en gezondheid voorop stonden. De gemeente Westerkwartier controleert bij de diverse sportclubs of de richtlijnen worden gehandhaafd. Is dat niet het geval, dan riskeert de vereniging een boete. Spelletjes en trainingen onder begeleiding zijn geoorloofd, het spelen van wedstrijden is vooralsnog verboden.

Bij de verschillende sportverenigingen zijn, in ieder geval zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn, ook niet-leden welkom. Elly Pastoor, wethouder sport in de gemeente Westerkwartier, vertelt daarover: “De sportactiviteiten moeten opengesteld zijn voor alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in de gemeente Westerkwartier. Dat betekent dat ook niet-leden mee kunnen sporten. Kinderen die niet lid zijn van een bepaalde vereniging, maar toch mee willen doen met een activiteit, kunnen zich melden bij Sociaal Werk De Schans.

“Kinderen mogen weer sporten, maar helaas zijn ouders nog niet welkom”||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||

UIT DE KRANT